Interview met Leon Anink

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening en zijn actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  

Gemeentesecretaris Leon Anink sollicíteerde bij Molenlanden op de baan van directeur Bedrijfsvoering. Zijn cv sloot niet helemaal aan op het profiel, maar dat was geen belemmering om hem te selecteren. ‘Dat ik zo’n vijf maanden later werd gevraagd om gemeentesecretaris te worden…Dat had ik toen niet kunnen bedenken’, zegt hij.

In Molenlanden tellen talenten. Laat je inspireren door onze gemeentesecretaris en kijk of Molenlanden ook de ideale baan voor jou heeft.

Lees meer

Leon Anink staand tussen bomen

Uitgelicht

Onze vacatures

Administratief medewerker financiën

Administratief medewerker financiën (24 uur per week)
Die een kei met cijfers is

Een goede financiële administratie is de basis voor een professionele bedrijfsvoering. Jij gaat voor een optimale registratie en verwerking van financiële informatie. Dankzij jou en je collega’s van het vakteam Financiële Administratie loopt onze boekhouding op rolletjes. Jij verzorgt het inboeken van ingekomen facturen die je doorzet naar andere vakteams ter controle en goedkeuring. Verder beantwoord je telefoontjes, vragen en mails over inkomende facturen. Ook regel je uitdraaien en volg je de ouderdomsanalyse van crediteuren op. We zijn een hecht team, waar je je snel in thuis zult voelen. Als het nodig is, spring je bij om werk van collega’s over te nemen. Je inzet en ambitie worden enorm gewaardeerd!

Lees meer over de vacature: Administratief medewerker financiën

Twee vakspecialisten frontoffice

Twee vakspecialisten frontoffice (28-36 uur per week)
Die kiezen voor een goede balans tussen privé en werk. Laat ons weten hoeveel uur je kunt en wilt werken!

Binnen het team Ruimtelijke Ordening ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je beantwoordt vragen die per telefoon en e-mail binnenkomen. Het is een speerpunt van onze gemeente om gesprekken bij bedrijven of inwoners ‘thuis’ te voeren. Die gaan onder meer over vergunningvrij bouwen, bestemmingsplannen en procedures Wabo. Jij plant hiervoor afspraken in. Daarnaast behandel je principeverzoeken (bouwplannen vooruitlopend op de omgevingsvergunning) en voer je kleine afwijkingsprocedures. Je werkt nauw samen met collega’s omgeving (ruimtelijke ordening). Verder beoordeel je constateringen van de toezichthouders en verzorg je de informatie van je vakgebied voor de communicatiekanalen van de gemeente.

Lees meer over de vacature: Twee vakspecialisten frontoffice

Applicatiebeheerder-Integratiespecialist

Applicatiebeheerder-Integratiespecialist (36 uur per week)
Bruggenbouwer tussen processen en ICT

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente. Binnen het i-Domein is alle kennis en kunde, zowel strategisch, tactisch als operationeel samengebracht. Jij levert samen met collega’s een kwaliteitsimpuls op het technisch applicatiebeheer van de gemeentelijke kernapplicaties. Jullie slaan de brug tussen processen en ICT met de focus op diverse koppelingen en integraties.

Lees meer over de vacature: Applicatiebeheerder-Integratiespecialist

Medewerker burgerzaken

Medewerker burgerzaken (21 uur per week)
Die goed luistert en de juiste vragen stelt

Vanuit twee servicepunten in de kernen Giessenburg en Nieuw-Lekkerland regelen we zaken voor onze inwoners. Je werkt bij beide servicepunten. Mensen komen bij jou aan de balie (front office) voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs, een reisdocument of aangiften BRP/Burgerlijke Stand. Jij luistert goed en stelt de juiste vragen, zodat je helder krijgt wat iemand echt nodig heeft.

Lees meer over de vacature: Medewerker burgerzaken

+

Zelforganisatie

Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij de Molenlandse manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. In de file staan, is voor ons een no go. Lees het interview van spelverdeler Anja Monster over de Molenlandse manier.

Lees meer

Anja Monster op voetbalveld

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.