Interview met Leon Anink

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening en zijn actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  

Gemeentesecretaris Leon Anink sollicíteerde bij Molenlanden op de baan van directeur Bedrijfsvoering. Zijn cv sloot niet helemaal aan op het profiel, maar dat was geen belemmering om hem te selecteren. ‘Dat ik zo’n vijf maanden later werd gevraagd om gemeentesecretaris te worden…Dat had ik toen niet kunnen bedenken’, zegt hij.

In Molenlanden tellen talenten. Laat je inspireren door onze gemeentesecretaris en kijk of Molenlanden ook de ideale baan voor jou heeft.

Lees meer

Leon Anink staand tussen bomen

Uitgelicht

Onze vacatures

Bestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse (24 uur per week)
Die onze bestuurders ontzorgt

Je werkt binnen Vakteam Juridische- en Bestuurlijk Zaken & Inkoop en ondersteunt 1 wethouder en 2 directieleden. Als zij ’s ochtends hun agenda openen of documenten in hun mailbox vinden, weten ze dat het klopt. Want je bent nu eenmaal een organisatietalent en een kei in administratieve en secretariële werkzaamheden.

Lees meer over de vacature: Bestuurssecretaresse

Beleidsadviseur economie

Beleidsadviseur economie (32-36 uur per week)
Die impact maakt, verbindt en pioniert

Economisch beleid maken, opstellen en uitvoeren. Dat doen we samen met experts van verschillende disciplines binnen de gemeente, het bestuur en externe partijen, zoals vertegenwoordigers van ondernemers in de gemeente.

Jij behartigt de economische belangen van ondernemers binnen en buiten de gemeentelijke organisatie én verwoordt belangen van de gemeente naar externe partijen.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur economie

Businesscontroller

Businesscontroller (36 uur per week)
Die een bijdrage wil leveren aan de samenleving

Als financieel expert zet jij je kennis en ervaring graag in voor een gemeentelijke organisatie die werkt voor een leefbare omgeving voor onze inwoners. Natuurlijk verlang je ook naar de nodige uitdaging. Bij Molenlanden vind je beide. We zijn na een fusie in een volgende fase beland, waarin de organisatie verder wordt geprofessionaliseerd. Daardoor hechten wij veel waarde aan het acteren op ontwikkelingen die impact hebben op ons financieel fundament.

Lees meer over de vacature: Businesscontroller

Specialist Informatie en Archief

Specialist Informatie en Archief (36 uur per week)
Die informatiebeheer op de kaart zet

Informatievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan onze opgaven, zoals een slimme samenleving, data gedreven werken, de Omgevingswet, digitalisering en archivering. Jij vindt het een uitdaging om informatiebeheer op de kaart te zetten en de (digitale) dienstverlening, service en processen te verbeteren.

Lees meer over de vacature: Specialist Informatie en Archief

+

Zelforganisatie

Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij de Molenlandse manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. In de file staan, is voor ons een no go. Lees het interview van spelverdeler Anja Monster over de Molenlandse manier.

Lees meer

Anja Monster op voetbalveld

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.