Interview met Leon Anink

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening en zijn actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  

Gemeentesecretaris Leon Anink sollicíteerde bij Molenlanden op de baan van directeur Bedrijfsvoering. Zijn cv sloot niet helemaal aan op het profiel, maar dat was geen belemmering om hem te selecteren. ‘Dat ik zo’n vijf maanden later werd gevraagd om gemeentesecretaris te worden…Dat had ik toen niet kunnen bedenken’, zegt hij.

In Molenlanden tellen talenten. Laat je inspireren door onze gemeentesecretaris en kijk of Molenlanden ook de ideale baan voor jou heeft.

Lees meer

Leon Anink staand tussen bomen

Onze vacatures

Bestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse (32 uur per week)
Die onze bestuurders ontzorgt

Je werkt binnen het vakteam Bestuur, Veiligheid en Kabinet en ondersteunt onze bestuurders. De wethouder Energie en Buiten Jan Lock, directeur/gemeentesecretaris Leon Anink en directeur bedrijfsvoering Patrick van den Beemt. Als zij ’s ochtends hun agenda openen of documenten in hun mailbox vinden, weten ze dat het klopt. Want je bent nu eenmaal een organisatietalent en een kei in administratieve en secretariële werkzaamheden.

Lees meer over de vacature: Bestuurssecretaresse

HR business partner

HR business partner (24-36 uur per week)
Die wendbaarheid uitstraalt en inbrengt

Je bent een business partner voor een aantal zelforganiserende vakteams en hun spelverdelers. Spelverdelers helpen teams om hun werk te doen en ondersteunen hen met inhoudelijke kennis en ervaring. Jij bent hun enthousiaste aanspreekpunt en inspirerende sparringpartner op het gebied van personele en organisatorische zaken, zoals persoonlijke- en teamontwikkeling, personeelsplanning, werving en selectie en beloning.

Lees meer over de vacature: HR business partner

Lid voor de commissie bezwaarschriften

Lid voor de commissie bezwaarschriften
Die onafhankelijk het bestuursorgaan adviseert

De commissie bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften onafhankelijk van betrokken partijen die het besluit hebben genomen. Adviezen worden op bijna alle beleidsterreinen gegeven. Instrumenten, zoals pre-mediation worden ingezet om een minnelijke afhandeling te bevorderen. Door samen patronen (in bezwaarschriften en adviezen) te analyseren en te evalueren, draagt de commissie bij aan de verbetering van de dienstverlening. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht in het juridische team van de gemeente.

Lees meer over de vacature: Lid voor de commissie bezwaarschriften

Programma-manager Kinderdijk

Programma-manager Kinderdijk (32-36 uur per week)
Unieke baan om een uniek Werelderfgoed verder te brengen

Kinderdijk wordt het eerste icoon in de wereld, waar het ontwikkelen van toerisme hand in hand gaat met leefbaarheid, authenticiteit, rust en ruimte en het versterken van de natuur. Dat is de Molenlandse ambitie en dat wil jij waarmaken samen met alle stakeholders. Als programmamanager ben jij overal verantwoordelijk voor het behalen van de doelen, gekoppeld aan de visie Kinderdijk en het uitvoeringsprogramma.

Lees meer over de vacature: Programma-manager Kinderdijk

+

Zelforganisatie

Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij de Molenlandse manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. In de file staan, is voor ons een no go. Lees het interview van spelverdeler Anja Monster over de Molenlandse manier.

Lees meer

Anja Monster op voetbalveld

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.