Interview met Leon Anink

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening en zijn actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  

Gemeentesecretaris Leon Anink sollicíteerde bij Molenlanden op de baan van directeur Bedrijfsvoering. Zijn cv sloot niet helemaal aan op het profiel, maar dat was geen belemmering om hem te selecteren. ‘Dat ik zo’n vijf maanden later werd gevraagd om gemeentesecretaris te worden…Dat had ik toen niet kunnen bedenken’, zegt hij.

In Molenlanden tellen talenten. Laat je inspireren door onze gemeentesecretaris en kijk of Molenlanden ook de ideale baan voor jou heeft.

Lees meer

Leon Anink staand tussen bomen

Uitgelicht

Onze vacatures

Adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg

Adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg (21 uur per week)
Die zich inzet voor een veilig en leefbaar Molenlanden

Je zorgt dat Molenlanden goed is voorbereid op eventuele crises en rampen. Daarbij richt je je op thema’s, zoals de ontwikkeling van crisisbeheersing, het op peil houden van de gemeentelijke crisisorganisatie, bevolkingszorg en de vertaling naar de regionale en lokale situatie. Ook voer je taken uit in de nafase van bijvoorbeeld een grote brand.

Lees meer over de vacature: Adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg

Twee medewerkers Burgerzaken frontoffice

Twee medewerkers Burgerzaken frontoffice (18 uur per week)
Die goed luisteren en de juiste vragen stellen

Vanuit Bleskensgraaf regelen we zaken voor onze inwoners. Mensen komen bij jou aan de balie (front office) voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs, een reisdocument, een uittreksel BRP of een Verklaring  Omtrent Gedrag.

Lees meer over de vacature: Twee medewerkers Burgerzaken frontoffice

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur (36 uur per week)
Boegbeeld en baken voor onze inwonersgerichte (zelf)organisatie

Je hebt een positief beeld van de mens in de samenleving en de organisatie. Je hebt vertrouwen in de eigen kracht en motivatie van mensen. Daarmee breng je onze inwonersgerichte zelforganisatie verder. Je weet daarbij te balanceren: je krijgt draagvlak en resultaat door te schakelen tussen souplesse en vasthoudendheid, tussen ruimte bieden en richting geven en tussen ambitie en realisme. Je treedt gemakkelijk naar voren en weet mensen mee te krijgen.

Lees meer over de vacature: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Projectleider Civiele Techniek

Projectleider Civiele Techniek (36 uur per week)
Die onze omgeving duurzamer wil maken

In Molenlanden zijn veel complexe en veelzijdige civiele projecten. Voldoende uitdaging dus voor jou, want je maakt van ieder project een succes. Of het nu gaat om een rioolvervanging, gehele reconstructie van een bestaande wijk of het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie. Alle elementen in de openbare ruimte komen aan bod. En uiteraard veranker je duurzaamheid en klimaatadaptatie in alle facetten van je projecten.

Lees meer over de vacature: Projectleider Civiele Techniek

+

Zelforganisatie

Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij de Molenlandse manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. In de file staan, is voor ons een no go. Lees het interview van spelverdeler Anja Monster over de Molenlandse manier.

Lees meer

Anja Monster op voetbalveld

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.