Interview met Leon Anink

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening en zijn actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  

Gemeentesecretaris Leon Anink sollicíteerde bij Molenlanden op de baan van directeur Bedrijfsvoering. Zijn cv sloot niet helemaal aan op het profiel, maar dat was geen belemmering om hem te selecteren. ‘Dat ik zo’n vijf maanden later werd gevraagd om gemeentesecretaris te worden…Dat had ik toen niet kunnen bedenken’, zegt hij.

In Molenlanden tellen talenten. Laat je inspireren door onze gemeentesecretaris en kijk of Molenlanden ook de ideale baan voor jou heeft.

Lees meer

Leon Anink staand tussen bomen

Uitgelicht

Onze vacatures

Sociaal Werker

Sociaal Werker (24 uur per week)
Die met een brede blik kijkt

Vanuit je thuisbasis het Sociaal Team werk je voor inwoners in kwetsbare omstandigheden en met een complexe problematiek. Je steunt hen in hun weg naar zelfredzaamheid en het nemen van de regie over hun eigen leven. Met een brede blik kijk je naar elke hulpvraag, het systeem en de leefgebieden van je cliënten.

Lees meer over de vacature: Sociaal Werker

Adviseur Sociaal Domein

Adviseur Sociaal Domein (36 uur per week)
Die bruggen bouwt tussen beleid en praktijk

In deze afwisselende baan houd je je bezig met een aantal aandachtsgebieden: jongerenwerk, aanpak armoede & eenzaamheid en het project inclusieagenda.

Lees meer over de vacature: Adviseur Sociaal Domein

Verbinder

Verbinder (28 uur per week)
Waar geen vraag of idee te gek voor is

Hoe kunnen we mantelzorgers opleiden? Is het mogelijk dat we een jeu-de-boule baan krijgen? Wat denken jullie van informatieve borden bij de grens van ons dorp? Op deze weg wordt te hard gereden. Kunnen we mensen hiervan bewust maken via scholen en Veilig Verkeer misschien? Geen vraag of idee is te gek voor jou.

 

Lees meer over de vacature: Verbinder

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (32-36 uur per week)
Die van afwisseling houdt

In de rol van juridisch adviseur ondersteun je 18 uur per week onze vakteams, met name teams die werken in het Sociaal Domein. Je geeft juridisch advies, denkt mee over nieuw beleid, toetst beleid aan wet- en regelgeving en behandelt complexe casussen. Maar je bent ook breder inzetbaar. Je pakt op wat nodig is en waar je affiniteit mee hebt.

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

+

Zelforganisatie

Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij de Molenlandse manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. In de file staan, is voor ons een no go. Lees het interview van spelverdeler Anja Monster over de Molenlandse manier.

Lees meer

Anja Monster op voetbalveld

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.