Interview met Leon Anink

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening en zijn actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  

Gemeentesecretaris Leon Anink sollicíteerde bij Molenlanden op de baan van directeur Bedrijfsvoering. Zijn cv sloot niet helemaal aan op het profiel, maar dat was geen belemmering om hem te selecteren. ‘Dat ik zo’n vijf maanden later werd gevraagd om gemeentesecretaris te worden…Dat had ik toen niet kunnen bedenken’, zegt hij.

In Molenlanden tellen talenten. Laat je inspireren door onze gemeentesecretaris en kijk of Molenlanden ook de ideale baan voor jou heeft.

Lees meer

Leon Anink staand tussen bomen

Uitgelicht

Onze vacatures

Vakspecialist Frontoffice Leefomgeving

Vakspecialist Frontoffice Leefomgeving (36 uur per week)
Die kiest voor een goede balans tussen privé en werk. Je werkuren stemmen we graag in overleg af.

Binnen het team Leefomgeving ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je beantwoordt vragen die per telefoon en e-mail binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld een vraag van een particulier zijn over het plaatsen van een dakkapel of het slopen van een schuur. Maar ook bedrijven bellen voor advies. Jij geeft informatie en vertelt of, en zo ja, welke procedure gevolgd moet worden.

Lees meer over de vacature: Vakspecialist Frontoffice Leefomgeving

Verbinder

Verbinder (32 uur per week)
Zichtbare inspirator en aanjager

Als verbinder weet jij heel goed wat er in jouw kernen speelt, want je beweegt je tot in de haarvaten van het werkgebied. Door te luisteren en samen te werken, pak je samen met inwoners en maatschappelijke organisaties diverse initiatieven op.

Lees meer over de vacature: Verbinder

COMEBACK-KAMPIOENEN

COMEBACK-KAMPIOENEN
Met een schat aan ervaring en wijsheid

Je bent met pensioen, maar mist het contact met collega’s, de voldoening van het werk en het gevoel van betrokkenheid bij de samenleving. Dan nodigen we je uit om je talenten en ervaring in te zetten voor gemeente Molenlanden. Uiteraard kun je zelf aangeven wat je leuk vindt en hoeveel tijd je in je nieuwe baan wilt investeren.

Lees meer over de vacature: COMEBACK-KAMPIOENEN

Medewerker Kwijtschelding en Invordering

Medewerker Kwijtschelding en Invordering (28 uur per week)
Die zaken goed wil regelen voor onze inwoners

Jij geeft antwoord aan inwoners die vragen hebben over gemeentelijke belastingen. Deze vragen komen via telefoon, email of post bij ons binnen. Ook beoordeel en bereken je verzoeken om kwijtschelding en maak je betalingsregelingen. Je vindt het fijn dat je de bevoegdheid hebt om dat zelfstandig te doen. Heb je inwoners aan de lijn, dan neem je de tijd om duidelijk uitleg te geven, zodat mensen de beslissing begrijpen.

Lees meer over de vacature: Medewerker Kwijtschelding en Invordering

+

Zelforganisatie

Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij de Molenlandse manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. In de file staan, is voor ons een no go. Lees het interview van spelverdeler Anja Monster over de Molenlandse manier.

Lees meer

Anja Monster op voetbalveld

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.