Informatiecentrum (IC)

Alle contacten met inwoners via alle kanalen worden gebundeld in het Informatiecentrum. Het zenuwcentrum van onze organisatie dat precies weet wat er speelt. Het maakt niet uit via welk kanaal een inwoner contact opneemt. Hij/zij krijgt altijd hetzelfde, juiste antwoord. Het IC heeft naast een operationele ook een tactische en adviserende rol.  

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.