Beleidsadviseur wonen en zorg

Beleidsadviseur wonen en zorg (24-36 uur per week)
Die onze kernen leefbaar en vitaal houdt

Jouw focus ligt op het concreet maken van onze Woon(zorg)visie in lijn met landelijke ontwikkelingen, regionale afspraken en lokale netwerken. De kern van deze visie (vastgesteld in 2023) bestaat uit drie speerpunten: het creëren van veilige kernen voor kwetsbare inwoners, het realiseren van voldoende geschikte woningen voor kwetsbare inwoners en een betere domein-overstijgende en doelmatige samenwerking.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur wonen en zorg

Projectmanager woningbouw en vastgoed

Projectmanager woningbouw en vastgoed (32-36 uur per week)
Die strategisch projectmanagement naar een next level brengt

Woningbouw gaat niet alleen over stenen, maar ook over mensen met hun unieke behoeften en wensen. Veel thema’s komen bij elkaar en er spelen vraagstukken op het gebied van voorzieningen, duurzaamheid, mobiliteit en wonen. Jij ziet de samenhang en koppelkansen tussen projecten in het  fysieke en sociale domein, kent onze ambities, houdt  overzicht en denkt vanuit alle belangen.

Lees meer over de vacature: Projectmanager woningbouw en vastgoed

Strategsich vastgoedadviseur

Strategsich vastgoedadviseur (32-36 uur per week)
Die regie voert, resultaten bereikt en impact maakt

Je pakt voortvarend de regie en stuurt op een toekomstbestendige vastgoedportefeuille. Hiervoor  ontwikkel je strategisch beleid en adviseer je collega’s,  het management en het bestuur. Dat doe je op basis  van onze heldere visie die jij concreet maakt. 

Lees meer over de vacature: Strategsich vastgoedadviseur

Adviseur sociaal domein

Adviseur sociaal domein (32-34 uur per week)
Met een groot hart voor Zorg & Veiligheid en Jeugd

Inwoners van jong tot oud moeten prettig en veilig kunnen leven in Molenlanden. Wij hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van kwetsbare mensen. Jij gaat voortvarend met de thema’s Zorg & Veiligheid en Jeugd aan de slag.

Lees meer over de vacature: Adviseur sociaal domein

Adviseur milieu

Adviseur milieu (36 uur per week)
Generalist die kennis wil verdiepen

Jij voert de regie over ons milieubeleid, adviseert de organisatie over milieuzaken en bent onze contactpersoon richting externe partijen, zoals de Omgevingsdienst. Daarnaast ben je een klankbord voor  collega’s en bestuurders. Met een brede blik kijk jij naar  naar alle facetten van milieu in relatie tot onze ambities  en opgaven.

Lees meer over de vacature: Adviseur milieu

Projectmanager woningbouw en vastgoed

Projectmanager woningbouw en vastgoed (32-36 uur per week)
Die wil groeien in het vak

Binnen het team Projecten/Wonen leid je multidisciplinaire woningbouw- en vastgoedprojecten van begin tot eind (overdracht). Je stuurt tegelijkertijd zo’n twee tot drie projecten aan. Wat voor risico’s zijn er? Hoe zit het met de financiën? Lopen we op koers? Jij monitort en stuurt tijdig bij. Als het nodig is, krijg je begeleiding van collega’s om het vak tot in de finesses te leren.

Lees meer over de vacature: Projectmanager woningbouw en vastgoed

Beleidsadviseur omgevingsvergunning

Beleidsadviseur omgevingsvergunning (32 uur per week)
Verbindende omdenker die investeert in Molenlanden

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet en ons nieuwe VTH-systeem verandert er veel. Maar dat kunnen we aan! Jij neemt graag het voortouw om te bouwen aan een sterk team. Je inbreng is meer dan welkom.

Je adviseert en ontwikkelt integraal beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daaruit komen verschillende beleids- en bedrijfsvoering taken voort. Het ‘hier en nu’ moet op orde zijn en blijven. Je werkt aan verdere implementatie van de Omgevingswet en zorgt voor inbedding en doorontwikkeling van de processen die hiermee samenhangen. 

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur omgevingsvergunning

Regisseur omgevingsvergunningen

Regisseur omgevingsvergunningen (28-36 uur per week)
Die denkt in mogelijkheden en kansen

De rol van regisseur omgevingsvergunningen is afwisselend en veelzijdig. Je krijgt te maken met verschillende vragen en aanvragen van inwoners en bedrijven in het fysieke domein.

We zijn in ontwikkeling en hebben jouw inbreng hard nodig. Je behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen en denkt mee met aanvragers over de mogelijkheden. Het is leuk om mensen te adviseren en hen uit te leggen waarom iets wel of niet kan.

Lees meer over de vacature: Regisseur omgevingsvergunningen

Adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg

Adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg (21 uur per week)
Die zich inzet voor een veilig en leefbaar Molenlanden

Je zorgt dat Molenlanden goed is voorbereid op eventuele crises en rampen. Daarbij richt je je op thema’s, zoals de ontwikkeling van crisisbeheersing, het op peil houden van de gemeentelijke crisisorganisatie, bevolkingszorg en de vertaling naar de regionale en lokale situatie. Ook voer je taken uit in de nafase van bijvoorbeeld een grote brand.

Lees meer over de vacature: Adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg

Projectleider civiele techniek

Projectleider civiele techniek (36 uur per week)
Die onze omgeving duurzamer wil maken

In Molenlanden zijn veel complexe en veelzijdige civiele projecten. Voldoende uitdaging dus voor jou, want je maakt van ieder project een succes. Of het nu gaat om een rioolvervanging, gehele reconstructie van een bestaande wijk of het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie. Alle elementen in de openbare ruimte komen aan bod. En uiteraard veranker je duurzaamheid en klimaatadaptatie in alle facetten van je projecten.

Lees meer over de vacature: Projectleider civiele techniek

De rijdende jurist

De rijdende jurist (24-36 uur per week)
Die gaat voor een veilig en leefbaar Molenlanden

Samen met collega Tamara Bender neem je de regie over juridische handhavingstrajecten in het ruimtelijk domein. Je handelt klachten en handhavingsverzoeken af, stelt beschikkingen op en verzorgt de aanschrijvingen.  Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. 

Bij alles wat je doet, overleg je goed met de betrokkenen. Uiteraard ga je ook naar ‘buiten’ om situaties te bekijken. Als ‘de rijdende jurist’ heb je veel contact met inwoners en ondernemers. Zij voelen zich door jou gehoord. Het lukt je om ingewikkelde, juridische zaken goed uit te leggen, zodat iedereen je standpunt begrijpt. Dat geeft voldoening. 

Lees meer over de vacature: De rijdende jurist

Woo-coördinator

Woo-coördinator (28 uur per week)
Die ‘informatie’ verder brengt samen met leuke collega’s

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van mensen op informatie van de overheid. Als Woo-coördinator bij Molenlanden zet jij je hier iedere dag voor in. Je bent vanaf het begin tot het eind  bij Woo-verzoeken betrokken (tot eventuele bezwaar- of beroepsprocedures).

Lees meer over de vacature: Woo-coördinator

COMEBACK-KAMPIOENEN

COMEBACK-KAMPIOENEN
Met een schat aan ervaring en wijsheid

Je bent met pensioen, maar mist het contact met collega’s, de voldoening van het werk en het gevoel van betrokkenheid bij de samenleving. Dan nodigen we je uit om je talenten en ervaring in te zetten voor gemeente Molenlanden. Uiteraard kun je zelf aangeven wat je leuk vindt en hoeveel tijd je in je nieuwe baan wilt investeren.

Lees meer over de vacature: COMEBACK-KAMPIOENEN

Strategisch adviseur mobiliteit

Strategisch adviseur mobiliteit (36 uur per week)
Die Molenlanden bereikbaar en leefbaar houdt

Jij zet de inhoudelijke, beleidsmatige koers uit op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Uiteraard houd je rekening met het effect van je gekozen richting op onze ruimte. Je vertaalt politieke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie naar opgaven en werkwijzen.

Lees meer over de vacature: Strategisch adviseur mobiliteit

Projectleider ruimtelijke ordening

Projectleider ruimtelijke ordening (36 uur per week)
Die zich vastbijt in onze interessante projecten

Molenlanden staat voor een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van de kernen. We willen een prettige leefruimte vormgeven voor onze inwoners en bedrijven. Het is voor jou een uitdaging om samen met de hele organisatie deze ambities waar te maken.

Lees meer over de vacature: Projectleider ruimtelijke ordening

Senior inkoopadviseur

Senior inkoopadviseur (24-36 uur per week)
Visionaire doener die Molenlanden verder brengt

Je adviseert over strategisch inkoopbeleid en contractmanagement- en beheer. Daarnaast begeleid je een aantal (Europese) aanbestedingen.

Hoe gaan we in Molenlanden om met inkoop? Jij scout trends, hebt een visie op inkoop en kent de wet- en regelgeving. Net zoals wij, vind je maatschappelijk verantwoord, duurzaam, rechtmatig en doelmatig inkopen belangrijk. Deze thema’s vinden we altijd terug in je heldere beleidsstukken en adviezen aan het management.

Lees meer over de vacature: Senior inkoopadviseur

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein (32-36 uur per week)
Die zorgt dat onze kinderen leren in een fijne schoolomgeving

Kinderen in Molenlanden ontwikkelen zich optimaal en inwoners maken met plezier gebruik van de beschikbare publieke accommodaties. Een fijne schoolomgeving vinden wij belangrijk en hieraan lever jij je unieke bijdrage samen met de collega’s van teams als Projecten en Vastgoed. 

Lees meer over de vacature: Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Niet gevonden wat je zocht?

Staat je droombaan niet tussen onze vacatures, maar zou je wel willen kennismaken met Molenlanden? Upload dan je cv en laat ons kort weten wie je bent en wat je wilt.

Hebben we een passende baan voor je? Dan nemen we direct contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Team HR

Solliciteer

Stage

Gemeente Molenlanden staat open voor jong talent en heeft daarom regelmatig plaats voor stagiairs. Tijdens je stage krijg je de kans om te laten zien wat je in huis hebt. Je kunt bij ons terecht voor een snuffel-, praktijk-, meewerk- of afstudeerstage. Molenlanden is de ideale plek als je relevante werkervaring wilt opdoen en tegelijkertijd ook echt iets wilt betekenen voor onze gemeente.

We horen graag hoe jij je talenten wilt inzetten voor onze organisatie!

Lees meer

Schrijf je in voor de job-alert