Bestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse (24 uur per week)
Die onze bestuurders ontzorgt

Je werkt binnen Vakteam Juridische- en Bestuurlijk Zaken & Inkoop en ondersteunt 1 wethouder en 2 directieleden. Als zij ’s ochtends hun agenda openen of documenten in hun mailbox vinden, weten ze dat het klopt. Want je bent nu eenmaal een organisatietalent en een kei in administratieve en secretariële werkzaamheden.

Lees meer over de vacature: Bestuurssecretaresse

Beleidsadviseur economie

Beleidsadviseur economie (32-36 uur per week)
Die impact maakt, verbindt en pioniert

Economisch beleid maken, opstellen en uitvoeren. Dat doen we samen met experts van verschillende disciplines binnen de gemeente, het bestuur en externe partijen, zoals vertegenwoordigers van ondernemers in de gemeente.

Jij behartigt de economische belangen van ondernemers binnen en buiten de gemeentelijke organisatie én verwoordt belangen van de gemeente naar externe partijen.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur economie

Specialist Informatie en Archief

Specialist Informatie en Archief (36 uur per week)
Die informatiebeheer op de kaart zet

Informatievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan onze opgaven, zoals een slimme samenleving, data gedreven werken, de Omgevingswet, digitalisering en archivering. Jij vindt het een uitdaging om informatiebeheer op de kaart te zetten en de (digitale) dienstverlening, service en processen te verbeteren.

Lees meer over de vacature: Specialist Informatie en Archief

Casemanagers Wabo

Casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die meebouwen aan een sterk team

Je behandelt vergunningsaanvragen en principeverzoeken. Als aanspreekpunt voor de Wabo geef je voorlichting aan klanten. Het is prettig om mensen aan de voorkant te informeren over mogelijkheden en kansen. Contacten met inwoners en bedrijven vind je altijd inspirerend en je probeert mensen echt verder te helpen.

Lees meer over de vacature: Casemanagers Wabo

Vergunningverlener monumenten en plantoetser

Vergunningverlener monumenten en plantoetser (32-36 uur per week)
Met een groot hart voor onze historie

Jij behandelt voornamelijk vergunningaanvragen voor monumenten en cultuurhistorische gebouwen. Plannen toets je op juistheid en inpasbaarheid binnen de geldende voorschriften en regelgeving. Ook geef je advies over bouwplannen als monumenten gerestaureerd of verduurzaamd moeten worden. Je bevindingen licht je graag toe aan de adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen monumentencommissie). 

Lees meer over de vacature: Vergunningverlener monumenten en plantoetser

Twee vakspecialisten frontoffice

Twee vakspecialisten frontoffice (28-36 uur per week)
Die kiezen voor een goede balans tussen privé en werk. Laat ons weten hoeveel uur je kunt en wilt werken!

Binnen het team Leefomgeving ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je beantwoordt vragen die per telefoon en e-mail binnenkomen. Het is een speerpunt van onze gemeente om gesprekken bij bedrijven of inwoners ‘thuis’ te voeren. Die gaan onder meer over vergunningvrij bouwen, bestemmingsplannen en procedures Wabo. Jij plant hiervoor afspraken in. Daarnaast behandel je principeverzoeken (bouwplannen vooruitlopend op de omgevingsvergunning) en voer je kleine afwijkingsprocedures. Je werkt nauw samen met collega’s omgeving (ruimtelijke ordening). Verder beoordeel je constateringen van de toezichthouders en verzorg je de informatie van je vakgebied voor de communicatiekanalen van de gemeente.

Lees meer over de vacature: Twee vakspecialisten frontoffice

Adviseur Milieu

Adviseur Milieu (36 uur per week)
Die veel wil betekenen voor onze omgeving

Je werkt binnen het gedreven en multidisciplinaire team Omgeving. We houden ons onder meer bezig met duurzaamheid, ruimte, wonen, energietransitie en milieu. Jij voert de regie over het gemeentelijk milieubeleid, adviseert de organisatie over milieuzaken en bent het klankbord voor collega’s en bestuurders.

Lees meer over de vacature: Adviseur Milieu

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (36 uur per week)
Met specialisatie privaatrecht en grondzaken

Jij bent dé consulent op het gebied van privaatrecht en grondzaken voor de verschillende vakteams. Ons vakteam Projecten betrekt jou bij gesprekken over de aankoop en verkoop van gronden en de vertaling daarvan in koopovereenkomsten en notariële akten. Het vakteam Omgeving doet een beroep op jou voor het gemeentelijke kostenplaatje dat je verder uitwerkt in anterieure exploitatieovereenkomsten. 

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening (32-36 uur per week)
Die zich echt wil focussen op het vak

Jij bent een professional op het gebied van ruimtelijke ordening. Je doet wat je graag wilt en waar je goed in bent. Oplossingen vinden voor ruimtelijke strategische en tactische vraagstukken en team overstijgende opgaven met een ruimtelijke component. Zo start je direct met het ontwikkelen van de Molenlandse omgevingsvisie.

Lees meer over de vacature: Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

Juridisch Adviseur Handhaving

Juridisch Adviseur Handhaving (36 uur per week)
Enthousiaste starter die wil aanpakken en doorpakken

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Lees meer over de vacature: Juridisch Adviseur Handhaving

Senior projectleider Gebiedsontwikkeling

Senior projectleider Gebiedsontwikkeling (36 uur per week)
Die onze ambitieuze projecten in goede banen leidt

Gemeente Molenlanden staat voor een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van de 20 kernen. Een leefbare omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Samen met je collega’s van het team Projecten maak jij onze ambities waar.  
Je stuurt een aantal multidisciplinaire projectteams aan op inhoud, planning en financiën. We werken integraal. Je brengt je eigen kennis, ervaring en visie op vraagstukken in, maar ook de vernieuwende ideeën van collega’s van andere teams.

Lees meer over de vacature: Senior projectleider Gebiedsontwikkeling

Schrijf je in voor de job-alert