Vakspecialist Frontoffice Leefomgeving

Vakspecialist Frontoffice Leefomgeving (36 uur per week)
Die kiest voor een goede balans tussen privé en werk. Je werkuren stemmen we graag in overleg af.

Binnen het team Leefomgeving ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je beantwoordt vragen die per telefoon en e-mail binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld een vraag van een particulier zijn over het plaatsen van een dakkapel of het slopen van een schuur. Maar ook bedrijven bellen voor advies. Jij geeft informatie en vertelt of, en zo ja, welke procedure gevolgd moet worden.

Lees meer over de vacature: Vakspecialist Frontoffice Leefomgeving

Verbinder

Verbinder (32 uur per week)
Zichtbare inspirator en aanjager

Als verbinder weet jij heel goed wat er in jouw kernen speelt, want je beweegt je tot in de haarvaten van het werkgebied. Door te luisteren en samen te werken, pak je samen met inwoners en maatschappelijke organisaties diverse initiatieven op.

Lees meer over de vacature: Verbinder

COMEBACK-KAMPIOENEN

COMEBACK-KAMPIOENEN
Met een schat aan ervaring en wijsheid

Je bent met pensioen, maar mist het contact met collega’s, de voldoening van het werk en het gevoel van betrokkenheid bij de samenleving. Dan nodigen we je uit om je talenten en ervaring in te zetten voor gemeente Molenlanden. Uiteraard kun je zelf aangeven wat je leuk vindt en hoeveel tijd je in je nieuwe baan wilt investeren.

Lees meer over de vacature: COMEBACK-KAMPIOENEN

Medewerker Kwijtschelding en Invordering

Medewerker Kwijtschelding en Invordering (28 uur per week)
Die zaken goed wil regelen voor onze inwoners

Jij geeft antwoord aan inwoners die vragen hebben over gemeentelijke belastingen. Deze vragen komen via telefoon, email of post bij ons binnen. Ook beoordeel en bereken je verzoeken om kwijtschelding en maak je betalingsregelingen. Je vindt het fijn dat je de bevoegdheid hebt om dat zelfstandig te doen. Heb je inwoners aan de lijn, dan neem je de tijd om duidelijk uitleg te geven, zodat mensen de beslissing begrijpen.

Lees meer over de vacature: Medewerker Kwijtschelding en Invordering

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (36 uur per week)

De juristen van het vakteam Juridische en Bestuurlijke zaken en Inkoop (JBI) ondersteunen alle vakteams. Jij doet dit vooral op het gebied van het bestuursrecht met name op het gebied van het omgevingsrecht. Je bent altijd betrokken bij interessante vraagstukken en adviseert in een zo vroeg mogelijk stadium over juridisch ruimtelijke vraagstukken.

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Strategisch adviseur mobiliteit

Strategisch adviseur mobiliteit (36 uur per week)
Die Molenlanden bereikbaar en leefbaar houdt

Jij zet de inhoudelijke, beleidsmatige koers uit op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Uiteraard houd je rekening met het effect van je gekozen richting op onze ruimte. Je vertaalt politieke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie naar opgaven en werkwijzen.

Lees meer over de vacature: Strategisch adviseur mobiliteit

Strategisch adviseur openbare ruimte

Strategisch adviseur openbare ruimte (36 uur per week)
Met een voorliefde voor maatschappelijke opgaven

Jij zet de inhoudelijke, beleidsmatige koers uit voor het ontwikkelen, beheren en inrichten van de openbare ruimte. Politieke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie vertaal je naar opgaven en werkwijzen. Dat doe je voor je vakteam Beheer Buitenruimte en voor de organisatie als geheel.

Lees meer over de vacature: Strategisch adviseur openbare ruimte

Projectleider Ruimtelijke Ordening

Projectleider Ruimtelijke Ordening (36 uur per week)
Die zich vastbijt in onze interessante projecten

Molenlanden staat voor een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van de kernen. We willen een prettige leefruimte vormgeven voor onze inwoners en bedrijven. Het is voor jou een uitdaging om samen met de hele organisatie deze ambities waar te maken.

Lees meer over de vacature: Projectleider Ruimtelijke Ordening

Data-analist

Data-analist (32-36 uur per week)
Die een boost geeft aan data gedreven werken

Molenlanden heeft een stroom aan data. We weten alleen nog niet zo goed hoe we de beschikbare data kunnen gebruiken om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te optimaliseren. Jij geeft de potentie van data een boost binnen onze organisatie. Data wordt bruikbare informatie die helpt om trends te signaleren, vraagstukken op te lossen en besluiten te nemen. Dankzij jou worden vakteams verrast en enthousiast over de mogelijkheden en leren we samen om meer data gedreven te werken.

Lees meer over de vacature: Data-analist

Contractbeheerder ICT

Contractbeheerder ICT (32-36 uur per week)
Die zorgt dat afspraken goed vastliggen

Dit is een nieuwe functie binnen Molenlanden, waardoor je veel vrijheid hebt om deze zelf vorm te geven. Je zorgt voor professionele contracten met onze externe partners die software, infra, hardware en overige ICT-producten en -diensten leveren. Dankzij jou zijn deze contracten actueel, compleet en opgesteld conform de afspraken. Je monitort deze contracten en rapporteert hierover.

Lees meer over de vacature: Contractbeheerder ICT

Medewerker Serviceteam Buitenruimte

Medewerker Serviceteam Buitenruimte (36 uur per week)
Het ʻgroeneʼ visitekaartje van onze gemeente Standplaats Noordeloos

Je bent graag buiten aan het werk in een baan die elke dag anders is. Je snoeit bomen, onderhoudt groenperken, begraafplaatsen en assisteert bij begraven. Bovendien signaleer je op welke locatie beheer of onderhoud nodig is.

Lees meer over de vacature: Medewerker Serviceteam Buitenruimte

Adviseur Arbo, verzuim en integriteit

Adviseur Arbo, verzuim en integriteit (24 uur per week)
Die monitort, aanjaagt en vernieuwt

Je voert ons Arbobeleid uit en hebt daarbij een brede, coördinerende en sturende rol. Hoe zijn de processen rondom de uitvoering georganiseerd en hoe vertaalt zich dat naar de operatie? Waar zie je arbeidsrisico’s en hoe kunnen we deze beperken? Op welke ontwikkelingen moeten we anticiperen? Voldoen onze processen aan de actuele wet- en regelgeving?

Lees meer over de vacature: Adviseur Arbo, verzuim en integriteit

Projectleider Civiele Techniek

Projectleider Civiele Techniek (36 uur per week)
Die onze omgeving duurzamer wil maken

In Molenlanden zijn veel complexe en veelzijdige civiele projecten. Voldoende uitdaging dus voor jou, want je maakt van ieder project een succes. Of het nu gaat om een rioolvervanging, gehele reconstructie van een bestaande wijk of het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie. Alle elementen in de openbare ruimte komen aan bod. En uiteraard veranker je duurzaamheid en klimaatadaptatie in alle facetten van je projecten.

Lees meer over de vacature: Projectleider Civiele Techniek

Businesscontroller Sociaal Domein

Businesscontroller Sociaal Domein (36 uur per week)
Goed adviseur en sparringpartner

Als bedrijfseconomisch geweten volg je de activiteiten binnen het Sociaal Domein op de voet. Je begrijpt het verhaal achter de cijfers en interpreteert data voor het bepalen van onze koers.

Analysekracht is de meerwaarde van je vak.

Lees meer over de vacature: Businesscontroller Sociaal Domein

Senior inkoopadviseur

Senior inkoopadviseur (24-36 uur per week)
Visionaire doener die Molenlanden verder brengt

Je adviseert over strategisch inkoopbeleid en contractmanagement- en beheer. Daarnaast begeleid je een aantal (Europese) aanbestedingen.

Hoe gaan we in Molenlanden om met inkoop? Jij scout trends, hebt een visie op inkoop en kent de wet- en regelgeving. Net zoals wij, vind je maatschappelijk verantwoord, duurzaam, rechtmatig en doelmatig inkopen belangrijk. Deze thema’s vinden we altijd terug in je heldere beleidsstukken en adviezen aan het management.

Lees meer over de vacature: Senior inkoopadviseur

Senior casemanagers Wabo

Senior casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die kiezen voor uitdaging en afwisseling

Binnen de gemeente coördineer je het Wabo proces. Je houdt de regie over aanvragen en zorgt dat besluiten tijdig en kwalitatief hoogwaardig worden genomen. Waar nodig pak je zaken van collega’s over. Je werkt samen met enthousiaste juniors en mediors. Hoe leuk is het om je kennis en ervaring met hen te delen. Samen bouwen jullie aan een sterk vakteam.

Lees meer over de vacature: Senior casemanagers Wabo

Projectleider IV/ICT

Projectleider IV/ICT (36 uur per week)
Die informatievoorziening naar een next level brengt

Je wordt al direct betrokken bij een interessant project. Molenlanden verder brengen op het gebied van Informatievoorziening. Een interessant ontwikkeltraject, waar je de organisatie en veel collega’s van de veranderteams goed leert kennen.

Ook ga je aan de slag met een aantal veranderingen die we projectmatig oppakken. Denk aan de implementatie van een omnichannelstrategie, applicaties die we naar een SAAS-omgeving brengen of veranderingen die worden ingegeven door de wet- en regelgeving (Wet Open Overheid (woo) en de Wet Digitale Overheid).

Lees meer over de vacature: Projectleider IV/ICT

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein (32-36 uur per week)
Die zorgt dat onze kinderen leren in een fijne schoolomgeving

Kinderen in Molenlanden ontwikkelen zich optimaal en inwoners maken met plezier gebruik van de beschikbare publieke accommodaties. Een fijne schoolomgeving vinden wij belangrijk en hieraan lever jij je unieke bijdrage samen met de collega’s van teams als Projecten en Vastgoed. 

Lees meer over de vacature: Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Beleidsadviseur economie

Beleidsadviseur economie (32-36 uur per week)
Die impact maakt, verbindt en pioniert

Economisch beleid maken, opstellen en uitvoeren. Dat doen we samen met experts van verschillende disciplines binnen de gemeente, het bestuur en externe partijen, zoals vertegenwoordigers van ondernemers in de gemeente.

Jij behartigt de economische belangen van ondernemers binnen en buiten de gemeentelijke organisatie én verwoordt belangen van de gemeente naar externe partijen.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur economie

Casemanagers Wabo

Casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die meebouwen aan een sterk team

Je behandelt vergunningsaanvragen en principeverzoeken. Als aanspreekpunt voor de Wabo geef je voorlichting aan klanten. Het is prettig om mensen aan de voorkant te informeren over mogelijkheden en kansen. Contacten met inwoners en bedrijven vind je altijd inspirerend en je probeert mensen echt verder te helpen.

Lees meer over de vacature: Casemanagers Wabo

Adviseur Milieu

Adviseur Milieu (36 uur per week)
Die veel wil betekenen voor onze omgeving

Je werkt binnen het gedreven en multidisciplinaire team Omgeving. We houden ons onder meer bezig met duurzaamheid, ruimte, wonen, energietransitie en milieu. Jij voert de regie over het gemeentelijk milieubeleid, adviseert de organisatie over milieuzaken en bent het klankbord voor collega’s en bestuurders.

Lees meer over de vacature: Adviseur Milieu

Juridisch Adviseur Handhaving

Juridisch Adviseur Handhaving (36 uur per week)
Enthousiaste starter die wil aanpakken en doorpakken

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Lees meer over de vacature: Juridisch Adviseur Handhaving

Niet gevonden wat je zocht?

Staat je droombaan niet tussen onze vacatures, maar zou je wel willen kennismaken met Molenlanden? Upload dan je cv en laat ons kort weten wie je bent en wat je wilt.

Hebben we een passende baan voor je? Dan nemen we direct contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Team HR

Solliciteer

Stage

Gemeente Molenlanden staat open voor jong talent en heeft daarom regelmatig plaats voor stagiairs. Tijdens je stage krijg je de kans om te laten zien wat je in huis hebt. Je kunt bij ons terecht voor een snuffel-, praktijk-, meewerk- of afstudeerstage. Molenlanden is de ideale plek als je relevante werkervaring wilt opdoen en tegelijkertijd ook echt iets wilt betekenen voor onze gemeente.

We horen graag hoe jij je talenten wilt inzetten voor onze organisatie!

Lees meer

Schrijf je in voor de job-alert