Bestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse (32 uur per week)
Die onze bestuurders ontzorgt

Je werkt binnen het vakteam Bestuur, Veiligheid en Kabinet en ondersteunt onze bestuurders. De wethouder Energie en Buiten Jan Lock, directeur/gemeentesecretaris Leon Anink en directeur bedrijfsvoering Patrick van den Beemt. Als zij ’s ochtends hun agenda openen of documenten in hun mailbox vinden, weten ze dat het klopt. Want je bent nu eenmaal een organisatietalent en een kei in administratieve en secretariële werkzaamheden.

Lees meer over de vacature: Bestuurssecretaresse

HR business partner

HR business partner (24-36 uur per week)
Die wendbaarheid uitstraalt en inbrengt

Je bent een business partner voor een aantal zelforganiserende vakteams en hun spelverdelers. Spelverdelers helpen teams om hun werk te doen en ondersteunen hen met inhoudelijke kennis en ervaring. Jij bent hun enthousiaste aanspreekpunt en inspirerende sparringpartner op het gebied van personele en organisatorische zaken, zoals persoonlijke- en teamontwikkeling, personeelsplanning, werving en selectie en beloning.

Lees meer over de vacature: HR business partner

Lid voor de commissie bezwaarschriften

Lid voor de commissie bezwaarschriften
Die onafhankelijk het bestuursorgaan adviseert

De commissie bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften onafhankelijk van betrokken partijen die het besluit hebben genomen. Adviezen worden op bijna alle beleidsterreinen gegeven. Instrumenten, zoals pre-mediation worden ingezet om een minnelijke afhandeling te bevorderen. Door samen patronen (in bezwaarschriften en adviezen) te analyseren en te evalueren, draagt de commissie bij aan de verbetering van de dienstverlening. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht in het juridische team van de gemeente.

Lees meer over de vacature: Lid voor de commissie bezwaarschriften

Programma-manager Kinderdijk

Programma-manager Kinderdijk (32-36 uur per week)
Unieke baan om een uniek Werelderfgoed verder te brengen

Kinderdijk wordt het eerste icoon in de wereld, waar het ontwikkelen van toerisme hand in hand gaat met leefbaarheid, authenticiteit, rust en ruimte en het versterken van de natuur. Dat is de Molenlandse ambitie en dat wil jij waarmaken samen met alle stakeholders. Als programmamanager ben jij overal verantwoordelijk voor het behalen van de doelen, gekoppeld aan de visie Kinderdijk en het uitvoeringsprogramma.

Lees meer over de vacature: Programma-manager Kinderdijk

Trainee bij vakteam HR

Trainee bij vakteam HR (36 uur per week)
Die bijdraagt aan onze innovatieve manier van werken

Je krijgt ruimte om mee te werken aan vernieuwingen die passen en nodig zijn voor onze manier van werken met zelforganisatie. Door als HR-adviseur enkele vakteams te ondersteunen, leer de je organisatie goed kennen. Bij deze werkzaamheden word je intensief begeleid door je vaste buddy Pierre Schefferlie, één van onze HR-adviseurs.

Lees meer over de vacature: Trainee bij vakteam HR

Adviseur Milieu

Adviseur Milieu (36 uur per week)
Die veel wil betekenen voor onze omgeving

Je werkt binnen het gedreven en multidisciplinaire team Omgeving. We houden ons onder meer bezig met duurzaamheid, ruimte, wonen, energietransitie en milieu. Jij voert de regie over het gemeentelijk milieubeleid, adviseert de organisatie over milieuzaken en bent het klankbord voor collega’s en bestuurders.

Lees meer over de vacature: Adviseur Milieu

Bestuursadviseur

Bestuursadviseur (36 uur per week)
Verbinder tussen bestuur en organisatie

Als bestuursadviseur beweeg je je op het snijvlak van organisatie, bestuur, politiek en samenleving. Je bent dus een belangrijke schakel en verbinder tussen ons bestuur (college en griffie) en de uitvoerende ambtelijke organisatie. Het is fijn dat je breed inzetbaar bent op verschillende maatschappelijke vraagstukken. Ook werk je aan politiek-gevoelige dossiers.

Lees meer over de vacature: Bestuursadviseur

Trainee bij team buitenruimte

Trainee bij team buitenruimte (36 uur per week)
Die kiest voor het vak van de toekomst

Je gaat je verdiepen in Verkeer en Vervoer en wordt daarbij intensief begeleid door je buddy Arjan Faro, strategisch adviseur Verkeer en Vervoer. Mobiliteit is het vak van de toekomst. Duurzame mobiliteit kan de waarde van een gebied sterk verhogen. Je hebt te maken met technische afwegingen, financiële effecten en juridische mogelijkheden.

Lees meer over de vacature: Trainee bij team buitenruimte

Trainee bij team Juridische Zaken

Trainee bij team Juridische Zaken (36 uur per week)
Die veel wil leren in korte tijd

Je gaat je verdiepen in juridische zaken en wordt daarbij intensief begeleid door je vaste buddy Tamara Bender, jurist handhaving. Samen pakken jullie handhavingsdossiers van a tot z op. Je overlegt met inwoners, gaan naar rechtszaken en praat met collega’s en wethouders. Senior jurist Paul Platen helpt je bij het geven van juridisch ondersteuning bij woningbouwprojecten. Als je van aanpakken weet, kun je snel zelfstandig aan de slag.

Lees meer over de vacature: Trainee bij team Juridische Zaken

Trainee bij team i-domein

Trainee bij team i-domein (36 uur per week)
Die verder kijkt dan data

Je krijgt de kans om te ontdekken wat je graag doet in het i-domein. Daarbij word je intensief ondersteund door je buddy Patrick van den Beemt, directeur bedrijfsvoering. We hebben onder meer grote uitdagingen op het gebied van datamanagement en data-analyse. Jij inventariseert gegevens en beoordeelt deze op kwaliteit en volledigheid. Vervolgens analyseer je de data en zet je deze om in bruikbare rapportages en dashboards.

Lees meer over de vacature: Trainee bij team i-domein

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (36 uur per week)
Met specialisatie privaatrecht en grondzaken

Jij bent dé consulent op het gebied van privaatrecht en grondzaken voor de verschillende vakteams. Ons vakteam Projecten betrekt jou bij gesprekken over de aankoop en verkoop van gronden en de vertaling daarvan in koopovereenkomsten en notariële akten. Het vakteam Omgeving doet een beroep op jou voor het gemeentelijke kostenplaatje dat je verder uitwerkt in anterieure exploitatieovereenkomsten. 

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening (32-36 uur per week)
Die zich echt wil focussen op het vak

Jij bent een professional op het gebied van ruimtelijke ordening. Je doet wat je graag wilt en waar je goed in bent. Oplossingen vinden voor ruimtelijke strategische en tactische vraagstukken en team overstijgende opgaven met een ruimtelijke component. Zo start je direct met het ontwikkelen van de Molenlandse omgevingsvisie.

Lees meer over de vacature: Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

Juridisch Adviseur Handhaving

Juridisch Adviseur Handhaving (36 uur per week)
Enthousiaste starter die wil aanpakken en doorpakken

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Lees meer over de vacature: Juridisch Adviseur Handhaving

Senior projectleider Ruimtelijke Ordening

Senior projectleider Ruimtelijke Ordening (36 uur per week)
Die onze ambitieuze projecten in goede banen leidt

Gemeente Molenlanden staat voor een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van de 20 kernen. Een leefbare omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Samen met je collega’s van het team Projecten maak jij onze ambities waar.  
Je stuurt een aantal multidisciplinaire projectteams aan op inhoud, planning en financiën. We werken integraal. Je brengt je eigen kennis, ervaring en visie op vraagstukken in, maar ook de vernieuwende ideeën van collega’s van andere teams.

Lees meer over de vacature: Senior projectleider Ruimtelijke Ordening