Wijkondersteuner Oost, locatie Noordeloos

Wijkondersteuner Oost, locatie Noordeloos (36 uur per week)
Die toezicht houdt op onze buitenruimte

Je houdt toezicht op de uitvoering van bestekken, uitbestedingen en projecten in onze buitenruimte. Daarvoor heb je veel contact met externe partners, zoals aannemers.

Je assisteert je eigen ploeg, onder meer door inboetlijsten en kleine beplantingsplannen te maken en eenvoudige aanbestedingen te regelen. Als je tijd over hebt, ben je niet te beroerd om een keertje bij te springen en je collega’s een handje mee te helpen.

Lees meer over de vacature: Wijkondersteuner Oost, locatie Noordeloos

Projectcontroller & financieel coördinator Buitenruimte

Projectcontroller & financieel coördinator Buitenruimte (28 uur per week)
Het financiële geweten van organisatiebrede- én herinrichtingsprojecten

Als financiële goeroe houd je alert zicht op integrale en organisatie brede projecten in het Fysiek Domein én op herinrichtingsprojecten in de Buitenruimte.

In de rol van projectcontroller (zo’n twee dagen in de week) ben jij het financiële geweten van verschillende, multidisciplinaire projecten in het Fysieke Domein.

Lees meer over de vacature: Projectcontroller & financieel coördinator Buitenruimte

Projectleider Civiele Techniek

Projectleider Civiele Techniek (36 uur per week)
Die onze omgeving duurzamer wil maken

In Molenlanden zijn veel complexe en veelzijdige civiele projecten. Voldoende uitdaging dus voor jou, want je maakt van ieder project een succes. Of het nu gaat om een rioolvervanging, gehele reconstructie van een bestaande wijk of het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie. Alle elementen in de openbare ruimte komen aan bod. En uiteraard veranker je duurzaamheid en klimaatadaptatie in alle facetten van je projecten.

Lees meer over de vacature: Projectleider Civiele Techniek

Toekomstbouwers

Toekomstbouwers
Combineer je Hbo of academische studie met een uitdagende baan

Studeren én tegelijkertijd werken? Wij hebben een parttime  baan voor jou die aansluit bij je vakgebied. Je bouwt mee aan de toekomst van Molenlanden én doet veel ervaring op voor je eigen toekomst. Een vliegende start van je carrière.

Lees meer over de vacature: Toekomstbouwers

Coördinator Omgevingsvergunning

Coördinator Omgevingsvergunning (32-36 uur per week)
Die coacht, faciliteert en inspireert

Het vakteam Omgevingsvergunning staat voor een grote opgave: de overgang naar de Omgevingswet en de overdracht van de technische toetsing aan de markt. Je bruist van energie om aan de slag te gaan in deze spannende tijd.

Lees meer over de vacature: Coördinator Omgevingsvergunning

Businesscontroller Sociaal Domein

Businesscontroller Sociaal Domein (36 uur per week)
Goed adviseur en sparringpartner

Als bedrijfseconomisch geweten volg je de activiteiten binnen het Sociaal Domein op de voet. Je begrijpt het verhaal achter de cijfers en interpreteert data voor het bepalen van onze koers.

Analysekracht is de meerwaarde van je vak.

Lees meer over de vacature: Businesscontroller Sociaal Domein

Twee junior adviseurs Juridische Zaken

Twee junior adviseurs Juridische Zaken (32-36 uur per week)
Die hun eigen loopbaan willen uitstippelen

Als junior adviseur krijg je dé uitgelezen kans om een scala aan rechtsgebieden te verkennen, zowel het bestuurs- als privaatrecht. 

In Molenlanden heb je de ruimte om te ervaren welk werk het beste bij je past. Je verdiept en verbreedt je kennis en wordt een expert in wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Hoe mooi is het om invloed uit te oefenen op het welzijn en de welvaart van onze inwoners en ondernemers. En een bijdrage te leveren aan de grote Molenlandse opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Je werk heeft impact en daar ben je trots op.

 

Lees meer over de vacature: Twee junior adviseurs Juridische Zaken

Medewerker financiële administratie

Medewerker financiële administratie (32-36 uur per week)
Die flink wat vlieguren heeft gemaakt

Jij bent de schakel tussen het team Financiële Administratie en het team FBC (Financieel Beleid en Control). Dankzij je kennis en ervaring vinden collega’s het prettig als je aansluit bij periodieke overleggen. Je overziet de keten financiën en doet voorstellen voor de verbetering van processen.

Lees meer over de vacature: Medewerker financiële administratie

Bestuursadviseur

Bestuursadviseur (28-36 uur per week)
Stevige gesprekspartner, schakel en verbinder

Je beweegt je op het snijvlak van organisatie, bestuur, politiek en samenleving. Wat leeft en speelt er in de kernen? Wat heeft onze organisatie, het college en de gemeenteraad nodig? Jij hebt overzicht en bent de schakel en verbinder tussen alle partijen.

Lees meer over de vacature: Bestuursadviseur

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (24-36 uur per week)
Die van afwisseling houdt

In de rol van juridisch adviseur ondersteun je 18 uur per week onze vakteams, met name teams die werken in het Sociaal Domein. Je geeft juridisch advies, denkt mee over nieuw beleid, toetst beleid aan wet- en regelgeving en behandelt complexe casussen. Maar je bent ook breder inzetbaar. Je pakt op wat nodig is en waar je affiniteit mee hebt.

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Secretaris van de bezwaarschriftencommissie (24-36 uur per week)
Met een passie voor recht

We maken veel mogelijk voor onze inwoners en bedrijven, uiteraard binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Soms zijn mensen het niet eens met onze besluiten en wordt een bezwaarschrift ingediend. Jij bent een cruciale schakel in het waarborgen van een zorgvuldige en rechtmatige afhandeling van deze bezwaarschriften.

Lees meer over de vacature: Secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Functioneel Beheerder

Functioneel Beheerder (36 uur per week)
Die (zich) verder wil ontwikkelen binnen een leuk team

Alle functioneel beheerders binnen het i-Domein delen kennis en ervaringen om van elkaar te leren, elkaar te kunnen vervangen en het functioneel applicatiebeheer in onze organisatie verder te professionaliseren. Ze leveren een kwaliteitsimpuls, slaan de brug tussen gebruikers, processen en systemen en zorgen dat softwarepakketten goed functioneren en worden beheerd.

Lees meer over de vacature: Functioneel Beheerder

Senior inkoopadviseur

Senior inkoopadviseur (24-36 uur per week)
Visionaire doener die Molenlanden verder brengt

Je adviseert over strategisch inkoopbeleid en contractmanagement- en beheer. Daarnaast begeleid je een aantal (Europese) aanbestedingen.

Hoe gaan we in Molenlanden om met inkoop? Jij scout trends, hebt een visie op inkoop en kent de wet- en regelgeving. Net zoals wij, vind je maatschappelijk verantwoord, duurzaam, rechtmatig en doelmatig inkopen belangrijk. Deze thema’s vinden we altijd terug in je heldere beleidsstukken en adviezen aan het management.

Lees meer over de vacature: Senior inkoopadviseur

Senior casemanagers Wabo

Senior casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die kiezen voor uitdaging en afwisseling

Binnen de gemeente coördineer je het Wabo proces. Je houdt de regie over aanvragen en zorgt dat besluiten tijdig en kwalitatief hoogwaardig worden genomen. Waar nodig pak je zaken van collega’s over. Je werkt samen met enthousiaste juniors en mediors. Hoe leuk is het om je kennis en ervaring met hen te delen. Samen bouwen jullie aan een sterk vakteam.

Lees meer over de vacature: Senior casemanagers Wabo

Projectleider IV/ICT

Projectleider IV/ICT (36 uur per week)
Die informatievoorziening naar een next level brengt

Je wordt al direct betrokken bij een interessant project. Molenlanden verder brengen op het gebied van Informatievoorziening. Een interessant ontwikkeltraject, waar je de organisatie en veel collega’s van de veranderteams goed leert kennen.

Ook ga je aan de slag met een aantal veranderingen die we projectmatig oppakken. Denk aan de implementatie van een omnichannelstrategie, applicaties die we naar een SAAS-omgeving brengen of veranderingen die worden ingegeven door de wet- en regelgeving (Wet Open Overheid (woo) en de Wet Digitale Overheid).

Lees meer over de vacature: Projectleider IV/ICT

Beleidsadviseur huisvesting, asiel en migratie

Beleidsadviseur huisvesting, asiel en migratie (21 uur per week)
Die graag beleidsmatig én projectmatig werkt

Je zet je graag in voor diverse doelgroepen zoals statushouders, asielzoekers, minderjarige alleen gaande vluchtelingen en Oekraïners. In deze baan werk je zowel beleidsmatig als projectmatig. Je houdt voeling met de praktijk en krijgt belangrijke input voor beleid.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur huisvesting, asiel en migratie

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein (32-36 uur per week)
Die zorgt dat onze kinderen leren in een fijne schoolomgeving

Kinderen in Molenlanden ontwikkelen zich optimaal en inwoners maken met plezier gebruik van de beschikbare publieke accommodaties. Een fijne schoolomgeving vinden wij belangrijk en hieraan lever jij je unieke bijdrage samen met de collega’s van teams als Projecten en Vastgoed. 

Lees meer over de vacature: Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Beleidsadviseur economie

Beleidsadviseur economie (32-36 uur per week)
Die impact maakt, verbindt en pioniert

Economisch beleid maken, opstellen en uitvoeren. Dat doen we samen met experts van verschillende disciplines binnen de gemeente, het bestuur en externe partijen, zoals vertegenwoordigers van ondernemers in de gemeente.

Jij behartigt de economische belangen van ondernemers binnen en buiten de gemeentelijke organisatie én verwoordt belangen van de gemeente naar externe partijen.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur economie

Specialist Informatie en Archief

Specialist Informatie en Archief (36 uur per week)
Die informatiebeheer op de kaart zet

Informatievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan onze opgaven, zoals een slimme samenleving, data gedreven werken, de Omgevingswet, digitalisering en archivering. Jij vindt het een uitdaging om informatiebeheer op de kaart te zetten en de (digitale) dienstverlening, service en processen te verbeteren.

Lees meer over de vacature: Specialist Informatie en Archief

Casemanagers Wabo

Casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die meebouwen aan een sterk team

Je behandelt vergunningsaanvragen en principeverzoeken. Als aanspreekpunt voor de Wabo geef je voorlichting aan klanten. Het is prettig om mensen aan de voorkant te informeren over mogelijkheden en kansen. Contacten met inwoners en bedrijven vind je altijd inspirerend en je probeert mensen echt verder te helpen.

Lees meer over de vacature: Casemanagers Wabo

Adviseur Milieu

Adviseur Milieu (36 uur per week)
Die veel wil betekenen voor onze omgeving

Je werkt binnen het gedreven en multidisciplinaire team Omgeving. We houden ons onder meer bezig met duurzaamheid, ruimte, wonen, energietransitie en milieu. Jij voert de regie over het gemeentelijk milieubeleid, adviseert de organisatie over milieuzaken en bent het klankbord voor collega’s en bestuurders.

Lees meer over de vacature: Adviseur Milieu

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening (32-36 uur per week)
Die zich echt wil focussen op het vak

Jij bent een professional op het gebied van ruimtelijke ordening. Je doet wat je graag wilt en waar je goed in bent. Oplossingen vinden voor ruimtelijke strategische en tactische vraagstukken en team overstijgende opgaven met een ruimtelijke component. Zo start je direct met het ontwikkelen van de Molenlandse omgevingsvisie.

Lees meer over de vacature: Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

Juridisch Adviseur Handhaving

Juridisch Adviseur Handhaving (36 uur per week)
Enthousiaste starter die wil aanpakken en doorpakken

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Lees meer over de vacature: Juridisch Adviseur Handhaving

Niet gevonden wat je zocht?

Staat je droombaan niet tussen onze vacatures, maar zou je wel willen kennismaken met Molenlanden? Upload dan je cv en laat ons kort weten wie je bent en wat je wilt.

Hebben we een passende baan, stageplek of traineeship voor je? Dan nemen we direct contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Team HR

Solliciteer

Schrijf je in voor de job-alert