Ik moet mijzelf in mijn arm knijpen om te beseffen dat ik een droombaan heb

Dankzij zijn ervaring met klantcontacten kreeg Martin bij Molenlanden de kans om op de frontoffice bouw- en woningtoezicht te werken. Dat hij in vijf jaar tijd zou doorgroeien naar strategisch adviseur Ruimte had hij in zijn stoutste dromen niet verwacht.

‘Ik moet mijzelf soms even in mijn arm knijpen om te beseffen dat ik echt deze droombaan heb’, lacht Martin. ‘Ik krijg volop kansen om te groeien, te leren en bij te dragen. We zijn een open organisatie en er zijn enorm veel uitdagingen, zoals de nieuwe Omgevingswet, een integrale visie waar alle beleidsstukken bij elkaar komen. Als strategisch adviseur denk ik op een abstract niveau mee over onze ruimte. Waarvoor willen we deze gebruiken en hoe willen wij deze inrichten? We kijken met een brede blik en benaderen een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn altijd meer teams en dus meer mensen bij betrokken. En natuurlijk werken we intensief samen met onze inwoners, ondernemers en partners. Het is niet meer zo dat de gemeente dicteert.’

De droombaan van Martin

Ik kan meewerken aan de toekomst van mijn eigen omgeving. Het is mooi dat je in Molenlanden met en van elkaar kunt leren.