Financieel Beleid en Control

Wij dragen bij aan een uitstekende dienstverlening aan inwoners en ondernemers die voldoet aan de wet- en regelgeving. Om de beleidsdoelstellingen van het bestuur te realiseren, zijn onze administratieve organisatie en de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen op orde. Daardoor is de bedrijfsvoering toekomstgericht en wendbaar, zodat we mee kunnen bewegen met onze omgeving. Wij zijn in control.

Vacatures

Businesscontroller

Businesscontroller (36 uur per week)
Die een bijdrage wil leveren aan de samenleving

Als financieel expert zet jij je kennis en ervaring graag in voor een gemeentelijke organisatie die werkt voor een leefbare omgeving voor onze inwoners. Natuurlijk verlang je ook naar de nodige uitdaging. Bij Molenlanden vind je beide. We zijn na een fusie in een volgende fase beland, waarin de organisatie verder wordt geprofessionaliseerd. Daardoor hechten wij veel waarde aan het acteren op ontwikkelingen die impact hebben op ons financieel fundament.

Lees meer over de vacature: Businesscontroller

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.