Financieel Beleid en Control

Wij dragen bij aan een uitstekende dienstverlening aan inwoners en ondernemers die voldoet aan de wet- en regelgeving. Om de beleidsdoelstellingen van het bestuur te realiseren, zijn onze administratieve organisatie en de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen op orde. Daardoor is de bedrijfsvoering toekomstgericht en wendbaar, zodat we mee kunnen bewegen met onze omgeving. Wij zijn in control.

Vacatures

Projectcontroller & financieel coördinator Buitenruimte

Projectcontroller & financieel coördinator Buitenruimte (28 uur per week)
Het financiële geweten van organisatiebrede- én herinrichtingsprojecten

Als financiële goeroe houd je alert zicht op integrale en organisatie brede projecten in het Fysiek Domein én op herinrichtingsprojecten in de Buitenruimte.

In de rol van projectcontroller (zo’n twee dagen in de week) ben jij het financiële geweten van verschillende, multidisciplinaire projecten in het Fysieke Domein.

Lees meer over de vacature: Projectcontroller & financieel coördinator Buitenruimte

Businesscontroller Sociaal Domein

Businesscontroller Sociaal Domein (36 uur per week)
Goed adviseur en sparringpartner

Als bedrijfseconomisch geweten volg je de activiteiten binnen het Sociaal Domein op de voet. Je begrijpt het verhaal achter de cijfers en interpreteert data voor het bepalen van onze koers.

Analysekracht is de meerwaarde van je vak.

Lees meer over de vacature: Businesscontroller Sociaal Domein

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.