Het Sociaal Loket is het aanspreekpunt voor inwoners van gemeente Molenlanden. Hier kunnen ze terecht met al hun (zorg)vragen, aanvragen van diverse wettelijke regelingen en meldingen in het Sociaal Domein. Mensen bereiken ons via telefoon, mail, de website of hebben persoonlijk contact. We geven zelf informatie of verwijzen door naar collega’s of andere instanties.

+

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.