Automatisering

Samen met collega’s en partners verbeteren we bedrijfsprocessen door de inzet van ICT. Daarvoor zijn we betrokken bij veel projecten en ontwikkelingen. We denken na over hard- en softwareoplossingen (architectuur), ook in het kader van compliancy en continuïteit. En we spannen ons in om de ‘digitale’ zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten.  

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.