Serviceteam Buitenruimte

Ons team bestaat uit gastheren en -vrouwen die de buitenruimte onderhouden en beheren. Wij maken onze inwoners blij door goed te zorgen voor verhardingen, riolering, groenvoorziening, kunstwerken, speelvoorzieningen en openbare verlichting. Een grote verscheidenheid aan werkzaamheden die bijdragen aan een schone, groene en veilige omgeving. Als één professioneel team hebben we veel contacten met inwoners en voelen wij ons met hen verbonden. We hebben een luisterend oor en houden rekening met wensen, voorkeuren en inbreng.

Vacatures

Medewerker Serviceteam Buitenruimte

Medewerker Serviceteam Buitenruimte (36 uur per week)
Het ʻgroeneʼ visitekaartje van onze gemeente Standplaats Noordeloos

Je bent graag buiten aan het werk in een baan die elke dag anders is. Je snoeit bomen, onderhoudt groenperken, begraafplaatsen en assisteert bij begraven. Bovendien signaleer je op welke locatie beheer of onderhoud nodig is.

Lees meer over de vacature: Medewerker Serviceteam Buitenruimte

Medewerker Serviceteam Buitenruimte

Medewerker Serviceteam Buitenruimte (36 uur per week)
Het ʻgroeneʼ visitekaartje van onze gemeente Standplaats Noordeloos

Je bent graag buiten aan het werk in een baan die elke dag anders is. Je snoeit bomen, onderhoudt groenperken, begraafplaatsen en assisteert bij begraven. Bovendien signaleer je op welke locatie beheer of onderhoud nodig is.

Lees meer over de vacature: Medewerker Serviceteam Buitenruimte

+

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.