Sociaal Werk

Het Vakteam Sociaal Werk geeft professionele, onafhankelijke ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Dat doen we zoveel mogelijk bij mensen thuis. Het uitgangspunt is dat mensen zelf de regie over hun leven hebben of krijgen. Vanuit de ondersteuningsvragen hebben we zicht op wat er in Molenlanden speelt. Dit is goede input voor onze preventieve acties. Want voorkomen is beter dan genezen. Onze bevindingen uit de praktijk delen we met de collega’s van beleid en vice versa. Zo worden praktijk en beleid met elkaar verbonden. We hebben een nauwe samenwerking met onze netwerkpartners in de regio met korte lijnen.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.