Basisregistraties, Belastingen en GEO-informatie (BBG)

Wij houden ons bezig met basisregistraties (BAG-BGT-WKPB), belastingen, WOZ en GEO-Informatie. Veel aandachtsgebieden dus. Er is expliciet gekozen voor het koppelen van al deze systemen om consistentie tussen basisadministraties (gerelateerd aan vastgoed) te waarborgen. Ook krijgen we data uit alle systemen om beter te kunnen sturen op besluitvorming en dienstverlening.

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.