Mens & Samenleving

Wij willen dat iedereen in Molenlanden mee kan doen. Mensen moeten zich prettig en veilig voelen in hun buurt en huis. Sommige mensen hebben (tijdelijk) hulp nodig. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de samenleving. Om dit te realiseren werken we samen met (zorg)partners en netwerken in het Sociaal Domein. We sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag en de leefsituatie van de inwoner. We zijn dichtbij de mensen en richten ons op talentontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie naar vermogen. Zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering zijn thema’s van ons team.

Vacatures

Adviseur Sociaal Domein

Adviseur Sociaal Domein
Met focus op onderwijshuisvesting, jongerenwerk en accommodatiebeleid voor binnensport

Binnen ons team werken wij samen in clusters, zodat we makkelijk kunnen sparren en afstemmen met naaste collega’s. Jij maakt deel uit van het cluster Jeugd en Onderwijs en houd je bezig met onderwijshuisvesting, jeugdbeleid en het accommodatiebeleid voor binnensport.

Lees meer over de vacature: Adviseur Sociaal Domein

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.