Mens & Samenleving

Wij willen dat iedereen in Molenlanden mee kan doen. Mensen moeten zich prettig en veilig voelen in hun buurt en huis. Sommige mensen hebben (tijdelijk) hulp nodig. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de samenleving. Om dit te realiseren werken we samen met (zorg)partners en netwerken in het Sociaal Domein. We sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag en de leefsituatie van de inwoner. We zijn dichtbij de mensen en richten ons op talentontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie naar vermogen. Zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering zijn thema’s van ons team.

Vacatures

Adviseur sociaal domein

Adviseur sociaal domein (32-34 uur per week)
Met een groot hart voor Zorg & Veiligheid en Jeugd

Inwoners van jong tot oud moeten prettig en veilig kunnen leven in Molenlanden. Wij hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van kwetsbare mensen. Jij gaat voortvarend met de thema’s Zorg & Veiligheid en Jeugd aan de slag.

Lees meer over de vacature: Adviseur sociaal domein

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein (32-36 uur per week)
Die zorgt dat onze kinderen leren in een fijne schoolomgeving

Kinderen in Molenlanden ontwikkelen zich optimaal en inwoners maken met plezier gebruik van de beschikbare publieke accommodaties. Een fijne schoolomgeving vinden wij belangrijk en hieraan lever jij je unieke bijdrage samen met de collega’s van teams als Projecten en Vastgoed. 

Lees meer over de vacature: Adviseur onderwijshuisvesting in het sociaal domein

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.