Communicatie

Wat willen mensen van een gemeente? Duidelijke informatie en antwoord op hun vragen via de kanalen van hun voorkeur. Daar maakt ons team zich hard voor. We slaan de brug naar inwoners, ondernemers en andere partners door communicatie met impact, die de ander voorop stelt. Op die manier krijgt communicatie (en participatie) de plek die het verdient. In het hart van onze organisatie, collega’s en de mensen in Molenlanden, waarvoor we het allemaal doen.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.