Ons team zou je kunnen vergelijken met een luchtverkeersleiding. Wij helpen collega’s de route te vinden en de reis te maken. Met het doel voor ogen en de blik naar buiten. Het draait bij ons om signaleren, faciliteren, vooruitdenken, strategie bepalen, faciliteren, passend organiseren en koers houden. Met het besef dat collega’s hun ‘vliegtuig’ heel goed zelf onder controle hebben of krijgen.

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.