Besturing

Ons team zou je kunnen vergelijken met een luchtverkeersleiding. Wij helpen collega’s de route te vinden en de reis te maken. Met het doel voor ogen en de blik naar buiten. Het draait bij ons om signaleren, faciliteren, vooruitdenken, strategie bepalen, faciliteren, passend organiseren en koers houden. Met het besef dat collega’s hun ‘vliegtuig’ heel goed zelf onder controle hebben of krijgen.

Vacatures