Molenlanden heeft een aantal gebouwen in eigendom. Gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs en opvang, sport, cultuur, welzijn en zorg. Denk bijvoorbeeld aan: scholen en kinderopvang, culturele centra, gezondheidsinstellingen en sportaccommodaties. Ons team zorgt voor de ontwikkeling, het (dagelijkse) onderhoud en het beheer van dit maatschappelijk vastgoed. Daarbij zijn er veel contacten met gebruikers en partners in de gemeente.

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.