Burgerzaken

Iedereen kent ons van de paspoorten en rijbewijzen. Maar we doen veel meer. Het actueel houden van de Basisregistratie Personen (BRP), zodat de (overheids)instanties kunnen uitgaan van betrouwbare persoonsgegevens bijvoorbeeld. Het opmaken van akten Burgerlijke Stand, voorbereiden van huwelijksvoltrekkingen, adviseren in aanvragen Nederlanderschap, afgifte van uittreksels en afschriften organiseren Verkiezingen en verwerken van uiteenlopende verzoek en aangiften vormen onze kerntaken. We staan dichtbij onze inwoners die we met plezier ontmoeten aan de balie. Maar we zijn ook bereikbaar via mail, telefoon en de website.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.