Molenlanden heeft een virtueel gemeentehuis, zelforganiserende teams en inspirerende spelverdelers. Anja Monster, bestuurskundige en spelverdeler, vertelt over het hoe en waarom. ‘Zelforganisatie was een wens van de mensen die bij Molenlanden werken. Het is dus niet iets dat van bovenaf is bedacht en opgelegd. Het spiegelt wat wij van inwoners verwachten. De vrijheid en het vertrouwen voelen om veel zelf te doen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Medewerkers hebben ook zelf teams samengesteld. Daardoor zijn er best wel een paar grote teams ontstaan. Die teams hebben zogenaamde kopgroepen die zaken met elkaar voorbereiden op basis van gelijkwaardigheid.’

Hoe bevalt deze vorm van organisatie?

‘Binnen Molenlanden draagt zelforganisatie bij aan werkgeluk. Ik krijg dat te horen van collega’s en van mensen die van buiten komen. Jonge mensen houden ook van onze werkwijze. Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de dingen te regelen, zoals jij dat wilt. Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Hoe organiseer ik dat?

Je hebt direct contact met bestuurders. Korte lijnen, maar ook een hoge verantwoording. Als teamlid neem je taken op je die niet direct gerelateerd zijn aan je vak. De financiën, de communicatie, het aannemen van mensen…je regelt het met elkaar.

Al voor het coronatijdperk werkten we plaats- en tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of het werk van ons vragen. We willen niet dat mensen hun tijd verdoen in de file. Je bepaalt zelf wanneer en waar je werkt. Een fysiek overleg? Dan ontmoet je elkaar ergens in een van onze mooie dorpen.’

Zijn er ook nadelen aan zelforganisatie?

‘In het begin was het soms lastig om besluiten te nemen. Wie hakt de knoop door? Inmiddels hebben we ontdekt wat wel en wat niet werkt. Maar het blijft natuurlijk wel puzzelen om met je team of samen met andere teams uit een lastig onderwerp te komen. Soms landt een onderwerp niet in een vakteam. Wie is er dan verantwoordelijk voor? Dat zijn allemaal zaken die we samen signaleren en die de teams met elkaar moeten oplossen.’

Wat doet een spelverdeler?

‘Als ik tegen vrienden en kennissen vertel dat ik een spelverdeler ben, hebben ze er absoluut geen beeld bij! Iets met een speeltuin of zoiets. Spelverdelers helpen teams om hun werk te doen en ondersteunen hen met inhoudelijke kennis en ervaring. Daarnaast kunnen teams bouwen op externe coaches om issues op het gebied van samenwerken te bespreken.’

Anja Monster op voetbalveld

De Molenlandse manier volgens Anja

We sluiten graag aan bij onze inwoners. Inwonersparticipatie vind ik daarom geen goed woord. Dat impliceert ongelijkwaardigheid.