Human Resources

Vakteams rekenen op onze professionele ondersteuning bij het werven, de onboarding en het boeien en binden van mensen. Waar staan we als organisatie nu, waar willen we naartoe en welke mensen hebben we daarvoor nodig? We geloven in een ‘leven lang leren’. Als het nodig is, zijn wij er voor collega’s om hun talenten te ontwikkelen. En als het tijd is om afscheid te nemen, luisteren wij in een exit-gesprek graag naar ieders verhaal. We zijn hands-on, maken tactische HR-instrumenten en dragen bij aan een strategische door-ontwikkeling van onze organisatie.

Vacatures

Adviseur Arbo, verzuim en integriteit

Adviseur Arbo, verzuim en integriteit (24 uur per week)
Die monitort, aanjaagt en vernieuwt

Je voert ons Arbobeleid uit en hebt daarbij een brede, coördinerende en sturende rol. Hoe zijn de processen rondom de uitvoering georganiseerd en hoe vertaalt zich dat naar de operatie? Waar zie je arbeidsrisico’s en hoe kunnen we deze beperken? Op welke ontwikkelingen moeten we anticiperen? Voldoen onze processen aan de actuele wet- en regelgeving?

Lees meer over de vacature: Adviseur Arbo, verzuim en integriteit

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.