Veiligheid en Handhaving

Maak jij graag het verschil als het aankomt op veiligheid en handhaving? Met elkaar werken we iedere dag aan een veilige leefomgeving voor de inwoners van Molenlanden. We zijn goed op weg, want uit onderzoek blijkt dat Molenlanden een veilige gemeente is. Om dit zo te houden en waar nodig te verbeteren zijn we met circa 12 enthousiaste vakspecialisten verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten, het houden van toezicht als BOA en op het gebied van Bouw en Wonen. We zijn ook verantwoordelijk voor advisering van de burgemeester op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing en advisering van de wethouder op het gebied van handhaving ruimtelijke ordening en de uitvoering daarvan.

 

Vacatures

De rijdende jurist

De rijdende jurist (24-36 uur per week)
Die gaat voor een veilig en leefbaar Molenlanden

Samen met collega Tamara Bender neem je de regie over juridische handhavingstrajecten in het ruimtelijk domein. Je handelt klachten en handhavingsverzoeken af, stelt beschikkingen op en verzorgt de aanschrijvingen.  Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. 

Bij alles wat je doet, overleg je goed met de betrokkenen. Uiteraard ga je ook naar ‘buiten’ om situaties te bekijken. Als ‘de rijdende jurist’ heb je veel contact met inwoners en ondernemers. Zij voelen zich door jou gehoord. Het lukt je om ingewikkelde, juridische zaken goed uit te leggen, zodat iedereen je standpunt begrijpt. Dat geeft voldoening. 

Lees meer over de vacature: De rijdende jurist

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.