Veiligheid en Handhaving

Maak jij graag het verschil als het aankomt op veiligheid en handhaving? Met elkaar werken we iedere dag aan een veilige leefomgeving voor de inwoners van Molenlanden. We zijn goed op weg, want uit onderzoek blijkt dat Molenlanden een veilige gemeente is. Om dit zo te houden en waar nodig te verbeteren zijn we met circa 12 enthousiaste vakspecialisten verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten, het houden van toezicht als BOA en op het gebied van Bouw en Wonen. We zijn ook verantwoordelijk voor advisering van de burgemeester op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing en advisering van de wethouder op het gebied van handhaving ruimtelijke ordening en de uitvoering daarvan.

 

Vacatures

Juridisch Adviseur Handhaving

Juridisch Adviseur Handhaving (36 uur per week)
Enthousiaste starter die wil aanpakken en doorpakken

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Lees meer over de vacature: Juridisch Adviseur Handhaving

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.