Juridische en Bestuurlijke Zaken & Inkoop

Ons team is van essentieel belang voor het maken van weloverwogen en bewuste keuzes. We spelen dan ook een belangrijk rol bij de besluitvorming. Vooraf kijken we naar kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook na de besluitvorming zijn we vaak betrokken. Want we leven in een maatschappij, waarin het recht zich continu ontwikkelt en waarin de omgeving gebruikmaakt van dit recht. Voor het bestuur, management en collega’s zijn we flexibele, creatieve, toegankelijke, betrouwbare en zichtbare sparringpartners. We denken graag mee in kansen, mogelijkheden en oplossingen, maar benoemen ook de do’s en don’ts.

Vacatures

Bestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse (24 uur per week)
Die onze bestuurders ontzorgt

Je werkt binnen Vakteam Juridische- en Bestuurlijk Zaken & Inkoop en ondersteunt 1 wethouder en 2 directieleden. Als zij ’s ochtends hun agenda openen of documenten in hun mailbox vinden, weten ze dat het klopt. Want je bent nu eenmaal een organisatietalent en een kei in administratieve en secretariële werkzaamheden.

Lees meer over de vacature: Bestuurssecretaresse

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (36 uur per week)
Met specialisatie privaatrecht en grondzaken

Jij bent dé consulent op het gebied van privaatrecht en grondzaken voor de verschillende vakteams. Ons vakteam Projecten betrekt jou bij gesprekken over de aankoop en verkoop van gronden en de vertaling daarvan in koopovereenkomsten en notariële akten. Het vakteam Omgeving doet een beroep op jou voor het gemeentelijke kostenplaatje dat je verder uitwerkt in anterieure exploitatieovereenkomsten. 

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.