Ons team is van essentieel belang voor het maken van weloverwogen en bewuste keuzes. We spelen dan ook een belangrijk rol bij de besluitvorming. Vooraf kijken we naar kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook na de besluitvorming zijn we vaak betrokken. Want we leven in een maatschappij, waarin het recht zich continu ontwikkelt en waarin de omgeving gebruikmaakt van dit recht. Voor het bestuur, management en collega’s zijn we flexibele, creatieve, toegankelijke, betrouwbare en zichtbare sparringpartners. We denken graag mee in kansen, mogelijkheden en oplossingen, maar benoemen ook de do’s en don’ts.

Trainee bij team Juridische Zaken

Trainee bij team Juridische Zaken (36 uur per week)
Die veel wil leren in korte tijd

Je gaat je verdiepen in juridische zaken en wordt daarbij intensief begeleid door je vaste buddy Tamara Bender, jurist handhaving. Samen pakken jullie handhavingsdossiers van a tot z op. Je overlegt met inwoners, gaan naar rechtszaken en praat met collega’s en wethouders. Senior jurist Paul Platen helpt je bij het geven van juridisch ondersteuning bij woningbouwprojecten. Als je van aanpakken weet, kun je snel zelfstandig aan de slag.

Lees meer over de vacature: Trainee bij team Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (36 uur per week)
Met specialisatie privaatrecht en grondzaken

Jij bent dé consulent op het gebied van privaatrecht en grondzaken voor de verschillende vakteams. Ons vakteam Projecten betrekt jou bij gesprekken over de aankoop en verkoop van gronden en de vertaling daarvan in koopovereenkomsten en notariële akten. Het vakteam Omgeving doet een beroep op jou voor het gemeentelijke kostenplaatje dat je verder uitwerkt in anterieure exploitatieovereenkomsten. 

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Juridisch Adviseur Handhaving

Juridisch Adviseur Handhaving (36 uur per week)
Enthousiaste starter die wil aanpakken en doorpakken

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Lees meer over de vacature: Juridisch Adviseur Handhaving

+

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.