Juridische en Bestuurlijke Zaken & Inkoop

Ons team is van essentieel belang voor het maken van weloverwogen en bewuste keuzes. We spelen dan ook een belangrijk rol bij de besluitvorming. Vooraf kijken we naar kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook na de besluitvorming zijn we vaak betrokken. Want we leven in een maatschappij, waarin het recht zich continu ontwikkelt en waarin de omgeving gebruikmaakt van dit recht. Voor het bestuur, management en collega’s zijn we flexibele, creatieve, toegankelijke, betrouwbare en zichtbare sparringpartners. We denken graag mee in kansen, mogelijkheden en oplossingen, maar benoemen ook de do’s en don’ts.

Vacatures

Woo-coördinator

Woo-coördinator (28 uur per week)
Die ‘informatie’ verder brengt samen met leuke collega’s

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van mensen op informatie van de overheid. Als Woo-coördinator bij Molenlanden zet jij je hier iedere dag voor in. Je bent vanaf het begin tot het eind  bij Woo-verzoeken betrokken (tot eventuele bezwaar- of beroepsprocedures).

Lees meer over de vacature: Woo-coördinator

Senior inkoopadviseur

Senior inkoopadviseur (24-36 uur per week)
Visionaire doener die Molenlanden verder brengt

Je adviseert over strategisch inkoopbeleid en contractmanagement- en beheer. Daarnaast begeleid je een aantal (Europese) aanbestedingen.

Hoe gaan we in Molenlanden om met inkoop? Jij scout trends, hebt een visie op inkoop en kent de wet- en regelgeving. Net zoals wij, vind je maatschappelijk verantwoord, duurzaam, rechtmatig en doelmatig inkopen belangrijk. Deze thema’s vinden we altijd terug in je heldere beleidsstukken en adviezen aan het management.

Lees meer over de vacature: Senior inkoopadviseur

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.