Juridische en Bestuurlijke Zaken & Inkoop

Ons team is van essentieel belang voor het maken van weloverwogen en bewuste keuzes. We spelen dan ook een belangrijk rol bij de besluitvorming. Vooraf kijken we naar kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook na de besluitvorming zijn we vaak betrokken. Want we leven in een maatschappij, waarin het recht zich continu ontwikkelt en waarin de omgeving gebruikmaakt van dit recht. Voor het bestuur, management en collega’s zijn we flexibele, creatieve, toegankelijke, betrouwbare en zichtbare sparringpartners. We denken graag mee in kansen, mogelijkheden en oplossingen, maar benoemen ook de do’s en don’ts.

Vacatures

Twee junior adviseurs Juridische Zaken

Twee junior adviseurs Juridische Zaken (32-36 uur per week)
Die hun eigen loopbaan willen uitstippelen

Als junior adviseur krijg je dé uitgelezen kans om een scala aan rechtsgebieden te verkennen, zowel het bestuurs- als privaatrecht. 

In Molenlanden heb je de ruimte om te ervaren welk werk het beste bij je past. Je verdiept en verbreedt je kennis en wordt een expert in wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Hoe mooi is het om invloed uit te oefenen op het welzijn en de welvaart van onze inwoners en ondernemers. En een bijdrage te leveren aan de grote Molenlandse opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Je werk heeft impact en daar ben je trots op.

 

Lees meer over de vacature: Twee junior adviseurs Juridische Zaken

Bestuursadviseur

Bestuursadviseur (28-36 uur per week)
Stevige gesprekspartner, schakel en verbinder

Je beweegt je op het snijvlak van organisatie, bestuur, politiek en samenleving. Wat leeft en speelt er in de kernen? Wat heeft onze organisatie, het college en de gemeenteraad nodig? Jij hebt overzicht en bent de schakel en verbinder tussen alle partijen.

Lees meer over de vacature: Bestuursadviseur

Secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Secretaris van de bezwaarschriftencommissie (24-36 uur per week)
Met een passie voor recht

We maken veel mogelijk voor onze inwoners en bedrijven, uiteraard binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Soms zijn mensen het niet eens met onze besluiten en wordt een bezwaarschrift ingediend. Jij bent een cruciale schakel in het waarborgen van een zorgvuldige en rechtmatige afhandeling van deze bezwaarschriften.

Lees meer over de vacature: Secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Adviseur Juridische Zaken

Adviseur Juridische Zaken (24-36 uur per week)
Die van afwisseling houdt

In de rol van juridisch adviseur ondersteun je 18 uur per week onze vakteams, met name teams die werken in het Sociaal Domein. Je geeft juridisch advies, denkt mee over nieuw beleid, toetst beleid aan wet- en regelgeving en behandelt complexe casussen. Maar je bent ook breder inzetbaar. Je pakt op wat nodig is en waar je affiniteit mee hebt.

Lees meer over de vacature: Adviseur Juridische Zaken

Senior inkoopadviseur

Senior inkoopadviseur (24-36 uur per week)
Visionaire doener die Molenlanden verder brengt

Je adviseert over strategisch inkoopbeleid en contractmanagement- en beheer. Daarnaast begeleid je een aantal (Europese) aanbestedingen.

Hoe gaan we in Molenlanden om met inkoop? Jij scout trends, hebt een visie op inkoop en kent de wet- en regelgeving. Net zoals wij, vind je maatschappelijk verantwoord, duurzaam, rechtmatig en doelmatig inkopen belangrijk. Deze thema’s vinden we altijd terug in je heldere beleidsstukken en adviezen aan het management.

Lees meer over de vacature: Senior inkoopadviseur

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.