Omgevingsvergunning

Molenlanden is een mooie plattelandsgemeente en dat willen we zo houden. Ons team bewaakt de kwaliteit van de gebouwde en ruimtelijke omgeving. Wij behandelen vraagstukken  over (vergunningsvrij) bouwen, monumenten, bezwaar en beroep enzovoorts. We zijn flexibel en kijken graag naar mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.