Omgevingsvergunning

Molenlanden is een mooie plattelandsgemeente en dat willen we zo houden. Ons team bewaakt de kwaliteit van de gebouwde en ruimtelijke omgeving. Wij behandelen vraagstukken  over (vergunningsvrij) bouwen, monumenten, bezwaar en beroep enzovoorts. We zijn flexibel en kijken graag naar mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers.

Vacatures

Casemanagers Wabo

Casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die meebouwen aan een sterk team

Je behandelt vergunningsaanvragen en principeverzoeken. Als aanspreekpunt voor de Wabo geef je voorlichting aan klanten. Het is prettig om mensen aan de voorkant te informeren over mogelijkheden en kansen. Contacten met inwoners en bedrijven vind je altijd inspirerend en je probeert mensen echt verder te helpen.

Lees meer over de vacature: Casemanagers Wabo

Vergunningverlener monumenten en plantoetser

Vergunningverlener monumenten en plantoetser (32-36 uur per week)
Met een groot hart voor onze historie

Jij behandelt voornamelijk vergunningaanvragen voor monumenten en cultuurhistorische gebouwen. Plannen toets je op juistheid en inpasbaarheid binnen de geldende voorschriften en regelgeving. Ook geef je advies over bouwplannen als monumenten gerestaureerd of verduurzaamd moeten worden. Je bevindingen licht je graag toe aan de adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen monumentencommissie). 

Lees meer over de vacature: Vergunningverlener monumenten en plantoetser

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.