Molenlanden heeft een prachtige buitenruimte met veel groen, water en karakteristieke dorpen. We willen dat Molenlanden goed bereikbaar is en mensen fijn wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Daarvoor is een goede balans nodig tussen verstedelijking en groen. En dan zijn er nog grote opgaven, zoals klimaatadaptatie om hittestress (verdroging en wateroverlast) te voorkomen. Samen met collega’s en inwoners (her)ontwerpen, realiseren en beheren wij een goed functionerende, klimaatbestendige en karakteristieke buitenruimte.

Trainee bij team buitenruimte

Trainee bij team buitenruimte (36 uur per week)
Die kiest voor het vak van de toekomst

Je gaat je verdiepen in Verkeer en Vervoer en wordt daarbij intensief begeleid door je buddy Arjan Faro, strategisch adviseur Verkeer en Vervoer. Mobiliteit is het vak van de toekomst. Duurzame mobiliteit kan de waarde van een gebied sterk verhogen. Je hebt te maken met technische afwegingen, financiële effecten en juridische mogelijkheden.

Lees meer over de vacature: Trainee bij team buitenruimte

+

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.