Beheer Buitenruimte

Molenlanden heeft een prachtige buitenruimte met veel groen, water en karakteristieke dorpen. We willen dat Molenlanden goed bereikbaar is en mensen fijn wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Daarvoor is een goede balans nodig tussen verstedelijking en groen. En dan zijn er nog grote opgaven, zoals klimaatadaptatie om hittestress (verdroging en wateroverlast) te voorkomen. Samen met collega’s en inwoners (her)ontwerpen, realiseren en beheren wij een goed functionerende, klimaatbestendige en karakteristieke buitenruimte.

Vacatures

Projectleider civiele techniek

Projectleider civiele techniek (36 uur per week)
Die onze omgeving duurzamer wil maken

In Molenlanden zijn veel complexe en veelzijdige civiele projecten. Voldoende uitdaging dus voor jou, want je maakt van ieder project een succes. Of het nu gaat om een rioolvervanging, gehele reconstructie van een bestaande wijk of het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie. Alle elementen in de openbare ruimte komen aan bod. En uiteraard veranker je duurzaamheid en klimaatadaptatie in alle facetten van je projecten.

Lees meer over de vacature: Projectleider civiele techniek

Strategisch adviseur mobiliteit

Strategisch adviseur mobiliteit (36 uur per week)
Die Molenlanden bereikbaar en leefbaar houdt

Jij zet de inhoudelijke, beleidsmatige koers uit op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Uiteraard houd je rekening met het effect van je gekozen richting op onze ruimte. Je vertaalt politieke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie naar opgaven en werkwijzen.

Lees meer over de vacature: Strategisch adviseur mobiliteit

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.