Beheer Buitenruimte

Molenlanden heeft een prachtige buitenruimte met veel groen, water en karakteristieke dorpen. We willen dat Molenlanden goed bereikbaar is en mensen fijn wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Daarvoor is een goede balans nodig tussen verstedelijking en groen. En dan zijn er nog grote opgaven, zoals klimaatadaptatie om hittestress (verdroging en wateroverlast) te voorkomen. Samen met collega’s en inwoners (her)ontwerpen, realiseren en beheren wij een goed functionerende, klimaatbestendige en karakteristieke buitenruimte.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.