Wonen en Duurzaamheid

Huisvesting, energietransitie en klimaatadaptatie zijn hot items momenteel. Ons team krijgt daarom, ook in de toekomst, een steeds grotere rol. We zetten in op het realiseren van (passende) huisvesting binnen onze gemeente voor uiteenlopende (doel)groepen. Maar ook het verduurzamen van woningen / leefgebieden, opwekken van energie, afval, circulaire economie en archeologie zijn belangrijke taken binnen ons team. Ons werkveld is dynamisch en uitdagend en gedreven vanuit idealisme. We proberen out of the box te denken en continu de samenwerking intern en extern op te zoeken. 

Vacatures

Beleidsadviseur huisvesting, asiel en migratie

Beleidsadviseur huisvesting, asiel en migratie (21 uur per week)
Die graag beleidsmatig én projectmatig werkt

Je zet je graag in voor diverse doelgroepen zoals statushouders, asielzoekers, minderjarige alleen gaande vluchtelingen en Oekraïners. In deze baan werk je zowel beleidsmatig als projectmatig. Je houdt voeling met de praktijk en krijgt belangrijke input voor beleid.

Lees meer over de vacature: Beleidsadviseur huisvesting, asiel en migratie

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.