Economie & Toerisme

Wij staan voor het mogelijk maken en versterken van een goed ondernemersklimaat. Dat moet in balans zijn met de leefbaarheid en identiteit van onze gemeente. Van UNESCO erfgoed Kinderdijk tot de populaire avonturenboerderij Molenwaard. Je vindt het binnen de grenzen van onze gemeente. Recreatie & Toerisme is een groeiende sector van economisch en maatschappelijk belang. We willen dat toerisme bloeit en een positieve invloed heeft op de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het gebied.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.