Kerngericht Werken

Kerngericht werken gaat over de manier, waarop de gemeente contact heeft met inwoners, ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers en andere belanghebbenden. Het doel van ons team is om het samenspel en de betrokkenheid tussen inwoners, bedrijven en onze organisatie te versterken. Het team draagt binnen en buiten bij aan de motivatie en vaardigheden voor deze samenwerking.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.