Gemeente Molenlanden vindt ontwikkeling belangrijk. We zoeken dan ook regelmatig jonge talenten in opleiding die het beste uit zichzelf willen halen.  Zij brengen een frisse blik en actuele kennis mee.

Trainees krijgen bij Molenlanden een onboarding met een plus. Je maakt kennis met alle vakteams, raad en college en natuurlijk met onze inwoners en ondernemers. Er is een speciale workshop voor je ontwikkeld over onze dienstverlening, stads- en dorpsgericht werken en zelforganisatie. De plus bestaat uit een creatieve opdracht/kennismaking dwars door onze organisatie heen.

Je nieuwe baan

Vanaf dag één ga je aan de slag in de praktijk. Een collega uit je vakteam is je buddy die je inwerkt en klaar staat om je verder te helpen. In het begin kun je dag en nacht op hem of haar bouwen. Ben je lekker zelfstandig bezig? Dan is er minimaal een keer per week ruimte voor overleg en reflectie.

Je krijgt ook een minor-opdracht buiten je eigen vakteam, zodat je je breed kunt oriënteren en ontwikkelen. Je buddy helpt je om zo’n interessante opdracht te vinden of aan te sluiten bij een leuk project. Vind je dat je kennis tekort komt? In overleg met je buddy kun je ook gebruikmaken van studiefaciliteiten, zoals aanvullende vakinhoudelijke opleidingen.

Jij bent TOP

Een dagdeel per maand volg je TOP, ons Trainee Ontwikkel Programma. Je leert je drijfveren en talenten kennen en ontdekt hoe deze passen bij de werkwijze in Molenlanden. Via individuele coachsessies bepaal je je persoonlijke doelen en leerpad.

Je krijgt toegang tot basistrainingen (dialoogtraining, persoonlijk leiderschap en klare taal) en diverse specifieke e-leaerning modules. Je coach zorgt voor evaluaties en intervisies gericht op inhoud en het (samen)werken in zelforganisatie.

Interesse?

Informeer bij ons wat de mogelijkheden op dit moment zijn. Je kunt bellen met Pierre Schefferlie, HR Adviseur. Je kunt hem bereiken op nummer 06  51 97 64 28, of mail naar HRMolenlanden@jouwgemeente.nl.

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.