Informatievoorziening

Een gemeente is een groot informatieverwerkingsbedrijf. Om al onze collega’s dat vlot en veilig te kunnen laten doen, zorgen wij voor een effectieve collectieve informatievoorziening. We helpen bij de (door)ontwikkeling en het gebruik, we stimuleren een bewuste, geïnformeerde en vaardige omgang met informatie, en bewaken de kwaliteit en integriteit.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.