Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen en een grenzeloze ambitie. Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pas je goed bij onze manier van werken. We hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen taken. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Ook krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan.

Je nieuwe baan

Als gemeente zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving. Een onderdeel daarvan is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Jij werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.

Veel contacten met stakeholders

Onze toezichthouders ondersteun je door de regie te nemen over juridische handhavingstrajecten. Denk onder meer aan het voeren van handhavingsprocedures voor bouwen, de APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je handelt klachten en handhavingsverzoeken af, stelt beschikkingen op en verzorgt de aanschrijvingen op het gebied van bouwregelgeving en bestemmings- en omgevingsplannen. Verder behandel je bezwaar- en (hoger)beroepschriften en vertegenwoordig je de gemeente in overleggen en in procedures.

Bij alles wat je doet, stem je goed af met de betrokkenen, zoals onze inwoners. Mensen voelen zich door jou gehoord en het lukt je om ingewikkelde, juridische zaken goed uit te leggen. Je bent kritisch, maar blijft ook bij weerstand in verbinding.

Hoe worden we beter?

Voor je collega’s van het team bouw- en woningtoezicht en omgeving ben je een echte sparringpartner als het gaat over de uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid van regels. Daarnaast adviseer je het management en het bestuur. Met de betrokken wethouder bespreek je geregeld lopende dossiers. Bij onze informele organisatie zijn er korte lijnen naar het bestuur.

Elk jaar lever je een inhoudelijke bijdrage aan het uitvoeringsprogramma en jaarverslag VTH. Daarnaast heb je oog voor het verbeteren van het van het handhavingsproces en verwerk je opgedane inzichten in nieuwe uitgangspunten voor beleid.

Dit ben jij

Je hebt een juridische opleiding op academisch niveau en kennis van bestuurs- en Omgevingsrecht. Misschien ben je een starter of werk je al een paar jaar voor een gemeente, de Provincie, een advocatenkantoor, juridisch adviesbureau of een juridisch loket.

Adviseren vanuit een integrale, juridische benadering vind je belangrijk. Je bent een fijne gesprekspartner die duidelijk communiceert op elk niveau, zowel mondeling als schriftelijk.

Het onmogelijke mogelijk maken, is je motto. Je wilt altijd meedenken en bent gericht op het vinden van oplossingen. Als het nodig is, kun je doorpakken.

Je vakteam

Maak jij graag het verschil als het aankomt op veiligheid en handhaving? Met elkaar werken we iedere dag aan een veilige leefomgeving voor de inwoners van Molenlanden. We zijn goed op weg, want uit onderzoek blijkt dat Molenlanden een veilige gemeente is. Om dit zo te houden en waar nodig te verbeteren zijn we met circa 12 enthousiaste vakspecialisten verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten, het houden van toezicht als BOA en op het gebied van Bouw en Wonen. We zijn ook verantwoordelijk voor advisering van de burgemeester op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing en advisering van de wethouder op het gebied van handhaving ruimtelijke ordening en de uitvoering daarvan.

 

Aanbod

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.725,- bruto per maand (CAO gemeenten schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling en de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden conform de cao gemeenten.

Informatie & sollicitatie

Sparren over het vak en de baan? Neem dan contact op met Tamara Bender, 06-46884550, tamara.bender@jouwgemeente.nl .Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Alice Bosse, HR-adviseur (06-317 525 21), alice.bosse@jouwgemeente.nl.

Solliciteer

Download de PDF

Schrijf je in voor de job-alert