Informatiebeheer

Informatie is van levensbelang voor een organisatie. Het is de basis voor beleid, strategie en uitvoering. Wij willen dat informatie toegankelijk, authentiek en vindbaar is. Daarvoor verzamelen we informatie, leggen deze vast, gebruiken en geven informatie en exploiteren deze naar verschillende informatiesystemen. Hoe ga je met informatie om? Wij geven hierover graag advies aan collega’s. Vanaf het moment van ontstaan tot archivering van informatie en welke hulpmiddelen en systemen daarbij gebruikt kunnen worden.

Vacatures

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.