Ons team verkent trends en ontwikkelingen die te maken hebben met datagedreven werken, digitalisering en dienstverlening. Hierover adviseren wij het bestuur, de directie en de vakteams. We leveren daarmee een bijdrage aan de doorontwikkeling van onze innovatieve organisatie én van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Het team heeft een specifieke verantwoordelijkheid en taak als het gaat om informatiebeveiliging. 

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.