We verbinden bestuurders met de organisatie en vice versa. Het doel is om de persoonlijke effectiviteit van bestuurders en de bestuurskracht van de organisatie te vergroten. Daarvoor kijken we integraal naar de organisatie, signaleren verbeterpunten en adviseren hierover. Als specifieke aandachtsgebieden richten we ons op openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing.

Bestuursadviseur

Bestuursadviseur (36 uur per week)
Verbinder tussen bestuur en organisatie

Als bestuursadviseur beweeg je je op het snijvlak van organisatie, bestuur, politiek en samenleving. Je bent dus een belangrijke schakel en verbinder tussen ons bestuur (college en griffie) en de uitvoerende ambtelijke organisatie. Het is fijn dat je breed inzetbaar bent op verschillende maatschappelijke vraagstukken. Ook werk je aan politiek-gevoelige dossiers.

Lees meer over de vacature: Bestuursadviseur

+

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.