Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen en een grenzeloze ambitie. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of het werk van ons vragen. We kennen geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams. Als team pakken we op wat nodig is. We nemen samen besluiten en hakken knopen door. Zelforganisatie draagt bij aan werkgeluk. Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de dingen te regelen, zoals jij dat wilt.

Je nieuwe baan

Je bent een belangrijke schakel in onze zelforganisatie, adviseert de directie en faciliteert een aantal vakteams.

Zij roepen je hulp in voor het vertalen van (team overstijgende) opdrachten van bestuur en samenleving in concrete opgaven en resultaten. Hun focus ligt op nog beter integraal adviseren en samenwerken binnen en buiten de organisatie. Je maakt er een kunst van om vakteams en individuele collega’s verder te brengen zonder te leunen op hiërarchie.

Facilitator & inspirator

Jij faciliteert, motiveert en inspireert. Je aandacht is gericht op het team als geheel en de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Je bent toegankelijk, hebt oprechte aandacht,  luistert met een open mind, helpt om complexe vragen te ontwarren, urgente kwesties behapbaar te maken, besluiten te nemen en de juiste gesprekken te voeren. Na een brainstorm met jou, zijn mensen opgeknapt. Je energie en enthousiasme werken aanstekelijk.

Duizenddingendoekje

Je doet wat nodig is om vakteams optimaal te laten werken. Soms neem je leidinggevende taken waar (bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim of disfunctioneren), pak je het voortouw bij strategische en tactische opgaven of heb je de rol van ambtelijk opdrachtgever of opdrachtnemer. Ook zorg je voor het afstemmen van vraagstukken, waarbij meerdere teams en disciplines betrokken zijn. Je overlegt met andere hulplijnen van de teams zoals de (externe) teamcoaches, HR en de bedrijfsarts.

Je plek in de organisatie en binnen het vakteam besturing

De vier spelverdelers vormen samen met de driehoofdige directie en de concerncontroller het vakteam besturing. Dit team is verantwoordelijk voor het uitdragen en vasthouden van de koers van de organisatie. We houden overzicht op organisatieniveau, signaleren ontwikkelingen en kijken vooruit naar wat er in de toekomst nodig is.

De directie is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers op basis van de opdrachten van bestuur en samenleving, terwijl de spelverdelers daarover adviseren. De spelverdelers hebben in principe geen beslissingsbevoegdheid, tenzij wordt gewerkt met gedelegeerd opdrachtgeverschap. Zij voeren leidinggevende taken uit op het gebied van ziekteverzuim en disfunctioneren, maar de directie neemt rechtspositionele besluiten. Op die manier biedt het vakteam besturing duidelijkheid en kaders aan de andere vakteams, maar ook support om daar vanuit zelforganisatie invulling aan te geven. Telkens vanuit het vertrouwen in autonome, betrokken en competente collega’s.

Dit ben jij

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, een fijngevoelige politieke antenne en bij voorkeur ervaring in het ruimtelijk domein. Werken vanuit vertrouwen, autonomie, onderlinge betrokkenheid en competentie van teams en collega’s spreken je aan. Je hebt een visie op zelforganisatie en wilt hieraan graag je bijdrage leveren. Deze functie is niet hiërarchisch, maar leidinggevende ervaring kan nuttig zijn bij het coachen van de teams.

Als rasechte verbinder verplaats je je makkelijk in anderen, kijk je achter muren, benoem je zaken en weet je van nature te motiveren en te bewegen. Collega’s doen graag een beroep op je. Daar geniet je van, net zoals je makkelijk weer een stapje terug doet. Zelf wil je ook autonoom handelen in balans met een gezamenlijk optrekken. Je hebt een positief beeld van de mens in de samenleving en de organisatie. En een blind vertrouwen in ieders eigen kracht en motivatie.

Je bent een uitmuntende adviseur met een analytische kijk en gericht op resultaat. Iemand die energie brengt, drijfkracht heeft, maar ook kan vertragen als dat passend is. Met de nodige humor weet jij zaken lichter te maken en te relativeren.

Je vakteam

Ons team zou je kunnen vergelijken met een luchtverkeersleiding. Wij helpen collega’s de route te vinden en de reis te maken. Met het doel voor ogen en de blik naar buiten. Het draait bij ons om signaleren, faciliteren, vooruitdenken, strategie bepalen, faciliteren, passend organiseren en koers houden. Met het besef dat collega’s hun ‘vliegtuig’ heel goed zelf onder controle hebben of krijgen.

Aanbod

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van maximaal € 6.993,- bruto per maand  (cao gemeenten schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Je kunt kiezen om 32 of 36 uur te werken. Bij een volledige werkweek pak je interessante, aanvullende werkzaamheden op.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling. Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. De gemeente biedt een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO gemeenten.

Passend bij onze organisatieontwikkeling gaat het om een aanstelling van drie jaar.

 

 

Informatie & sollicitatie

We vertellen je graag meer over de baan. Mail, bel of app met Leon Anink, gemeentesecretaris/algemeen directeur, leon.anink@jouwgemeente.nl, 06-50193674. Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Pierre Schefferlie, 06-51976428, pierre.schefferlie@jouwgemeente.nl. 

Solliciteer

Download de PDF

Schrijf je in voor de job-alert