Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze groene oase en werken we samen met partners in de regio en daarbuiten.

Je nieuwe baan

De commissie

De commissie bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften onafhankelijk van betrokken partijen die het besluit hebben genomen. Adviezen worden op bijna alle beleidsterreinen gegeven. Instrumenten, zoals pre-mediation worden ingezet om een minnelijke afhandeling te bevorderen. Door samen patronen (in bezwaarschriften en adviezen) te analyseren en te evalueren, draagt de commissie bij aan de verbetering van de dienstverlening. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht in het juridische team van de gemeente.

Samenstelling

De commissie bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en meerdere commissieleden. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd. De commissie houdt ongeveer een keer per maand/elke eerste dinsdag hoorzittingen, waarbij de voorzitter en twee commissieleden aanwezig zijn. De hoorzittingen vinden plaats in een van de kernen van Molenlanden.

Dit ben jij

Je hebt een academische, juridische opleiding, beroepservaring, kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en van een of meer rechtsgebieden op het werkterrein van de commissie. Kennis van het omgevingsrecht en handhaving is een pré.  Je adviseert vanuit je brede, maatschappelijke kennis en affiniteit met het lokaal bestuur. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden en praat je makkelijk op elk niveau. Je woont niet in gemeente Molenlanden. Ook heb je geen directe binding met de bestuursorganen of ambtelijke organisaties van Molenlanden.

Aanbod

Wij bieden een prettige en informele sfeer, waarin de commissieleden open en transparant met elkaar communiceren. Je ontvangt een ruime vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting en een reiskostenvergoeding.

Informatie & sollicitatie

Bel voor meer informatie met Carole Vermeegen, secretaris van de bezwarencommissie,  088-7515000 of mail naar bezwaar@jouwgemeente.nl.

Solliciteren kan tot 1 december 2022.

Solliciteer

Download de PDF