Gemeente Molenlanden is een ambitieuze gemeente in de Zuidelijke Randstad. Wij stellen onze inwoners centraal en sluiten aan op initiatieven, waarbij we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen.  We verbinden ons met circa 45.250 inwoners, ondernemers en partners in de regio door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren.

Je nieuwe baan

In Molenlanden is er een plezierig en uitdagend werkklimaat, waar we uitgaan van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. We werken plaats- en tijdonafhankelijk. Zelforganiserende vakteams nemen verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft, sluiten flexibel aan op behoeften en zien win-win oplossingen. Het gaat om partnerschap en samenspel.

Achter deze benadering schuilt een mensbeeld van de actieve, ontwikkelde en zelfstandige inwoner en medewerker. En natuurlijk vraagt dit beeld om nuance. Zowel in de maatschappij als binnen de organisatie is er behoefte aan hulpmiddelen  voor deelname door iedereen. We geloven en investeren in eigen initiatief, verantwoordelijkheid, verbinding, flexibiliteit en (persoonlijke) innovatie, onze kerncompetenties. Deze draag je uit in woorden en daden waarmee je de organisatie als boegbeeld inspireert en voortbeweegt.

Waar staan wij nu?
Sinds de fusie in 2019 werken we aan een gemeente die in de samenleving en de organisatie de ruimte voor initiatief en talenten vergroot. Molenlanden wil bewust ruimte laten of juist actief bijdragen. Geen regels die onnodig belemmeren, maar investeren in initiatief en samenwerking. Wij vertrouwen in de kracht en eigen verantwoordelijkheid. Deze visie op de plaats en rol van de gemeente in de samenleving willen wij eigen maken door vanuit dezelfde principes te werken aan onze zelforganisatie. Groeien naar zoveel mogelijk regelvermogen voor bekwame en intrinsiek gemotiveerde professionals en teams. Met formele sturing op de achtergrond wanneer dat kan en op de voorgrond als dat nodig is.

Uit evaluaties blijkt dat de zelforganisatie veel oplevert, maar ook aandacht nodig is voor onderhoud en verbetering. In deze fase bekijken we de benodigde samenstelling en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de  directie, de vier spelverdelers en de vakteams.

We staan voor de uitdaging om de opbrengsten en voordelen van zelforganisatie te behouden en tegelijk versterkingen aan te brengen. Wat we willen behouden zijn de kenmerkende vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen in ons werk. Tegelijk willen we de aandacht en zorg voor elkaar beter borgen en meer duidelijkheid, afstemming en sturing bieden in complexe opgaven. Net als in de samenleving zien we de behoefte aan maatwerk om teams en individuen te laten groeien en presteren.

Wij zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die vanuit inspiratie en realisme volgens deze lijn onze inwonersgerichte zelforganisatie verder brengt. De organisatie vraagt beweging en evenwicht tegelijk. 

Uiteraard ben je ook de eerste adviseur van de burgemeester en het College van B&W. Met de griffier en burgemeester vervul je een actieve rol in het verbinden van raad, organisatie en college. Vanuit die bijdrage wordt een sterk beroep gedaan op je bestuurlijke en politieke sensitiviteit waarbij je de eigen en organisatieactiviteiten afstemt op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden. Voor onze Ondernemingsraad ben je als bestuurder de gesprekspartner die bijdraagt aan een transparante samenwerking.

Wat is jouw plek in de organisatie?
De directie is de enige hiërarchische laag in de organisatie en kent op dit moment naast deze positie een directeur bedrijfsvoering en een directeur beleid en uitvoering. We verkennen de toekomstige samenstelling van de directie in relatie tot de behoeften van de vakteams en ons bestuur. De directie vervult een essentiële rol in de advisering van het college van B&W en in het contracteren tussen organisatie en bestuur. De directie maakt deel uit van het ‘vakteam besturing’ dat verder bestaat uit vier spelverdelers, een directiesecretaris en de concerncontroller.

De spelverdelers bieden voor de vakteams ondersteuning in het bepalen en oppakken van opgaven, de samenwerking binnen en buiten het team en de zelforganisatie. De spelverdelers pakken ook strategische opgaven en projecten op.

De directie is eindverantwoordelijk, bewaakt de integraliteit en bestuurlijke impact en geeft richting aan op hoofdlijnen. Spelverdelers zoomen vaker in, directieleden zoomen eerder uit. Vanuit jouw rol  ben je eerste adviseur van het college en verantwoordelijk voor het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelen en de continue doorontwikkeling van de organisatie. 

Dit ben jij

Je hebt een positief beeld van de mens in de samenleving en de organisatie. Je hebt vertrouwen in de eigen kracht en motivatie van mensen. Daarmee breng je onze inwonersgerichte zelforganisatie verder. Je weet daarbij te balanceren: je krijgt draagvlak en resultaat door te schakelen tussen souplesse en vasthoudendheid, tussen ruimte bieden en richting geven en tussen ambitie en realisme. Je treedt gemakkelijk naar voren en weet mensen mee te krijgen.

Wat breng je mee?

 • Een voorwaarde is dat je een positief beeld hebt van de mens in de samenleving en de organisatie. Om van daaruit te vertrouwen op de eigen kracht en motivatie van mensen.
 • Dat vraagt weer om inzicht en wendbaarheid bij het helpen en aanmoedigen van organisatie en vakteams in continue ontwikkeling.
 • Een academisch werk- en denkniveau en veel energie zijn nodig voor succes in deze complexe en intensieve functie.
 • Naast de genoemde kerncompetenties gelden de eisen die haast in alle gemeenten gelden voor deze positie, zoals bestuurlijke en politieke sensitiviteit, luisteren, (participatieve) besluitvaardigheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, advies- en netwerkvaardigheid.
 • De uitdaging ligt echter vooral in het kunnen balanceren: Je krijgt draagvlak en resultaat door te schakelen tussen souplesse en vasthoudendheid, tussen ruimte bieden en richting geven en tussen ambitie en realisme. Je treedt gemakkelijk naar voren en weet mensen mee te krijgen
 • Je bent bewust van de krachten en behoeften buiten de organisatie. Je weet die te vertalen in realistische afspraken en opgaven en bedeelt die toe aan de juiste teams en personen.
 • Je benoemt de zaken en bewandelt nieuwe paden waarbij je weet wanneer te vertragen en rust te brengen of juist druk te zetten.
 • Je weet balans te vinden tussen de behoeften van de individuele bestuurder, de medezeggenschap of een collega, een vakteam of een bestuursorgaan, inwoner of bedrijf enerzijds en het algemeen belang  anderzijds.
 • Ten slotte voel je je thuis in een organisatie waarin we vanuit elke positie benaderbaar zijn en gelijkwaardig communiceren met alle respect wanneer bevoegdheden en hiërarchie op hun plaats zijn.

Wat vinden jouw nieuwe collega’s?
Onder de medewerkers is een enquête uitgezet met de vraag wat zij belangrijk vinden. Voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek zijn de resultaten van de enquête beschikbaar.

Aanbod

In de eerste plaats bieden wij een plezierig arbeidsklimaat met veel ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en inzet van talent;

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 9.614,= bruto per maand (schaal 16 gemeentelijke CAO) bij een 36-urige werkweek;
 • Daarnaast ontvang je 17,05 % van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten;
 • Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de gemeentelijke CAO.

Informatie & sollicitatie

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je jezelf herkent in dit profiel. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke ervaring, expertise en welk talent jij onze gemeente komt versterken.

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact met hem opnemen, telefonisch of per WhatsApp: 06-50244791, of per mail: jongkind@bestman.nl

In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Hoe gaan we verder?   
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen ook deel uitmaken van de procedure.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 24 mei a.s.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Schrijf je in voor de job-alert