Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen en een grenzeloze ambitie. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of het werk van ons vragen.

We kennen geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams. Als team pakken we op wat nodig is; ook taken die niet vak-gerelateerd zijn. We nemen samen besluiten en hakken knopen door. Zelforganisatie draagt bij aan werkgeluk. Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de dingen te regelen, zoals jij dat wilt.

Je nieuwe baan

In deze afwisselende baan houd je je bezig met een aantal aandachtsgebieden: jongerenwerk, aanpak armoede & eenzaamheid en het project inclusieagenda.

Kansrijk, gezond en veilig opgroeien

We willen dat jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Jij, als expert met een duidelijke visie op jongerenwerk, speelt een cruciale rol in het vormgeven van (preventief) beleid dat dit doel ondersteunt. Je beleid stem je af met je collega’s van openbare orde en veiligheid, het sociaal team en met externe partners, zoals de welzijnsstichting voor de uitvoering van jongerenwerk.

Eén van de meest spannende projecten is de jongerenontmoetingsplek. Het faciliteert actieve betrokkenheid van jongeren en buurtbewoners voor verbinding, begrip en respect. Jij voert de regie over dit initiatief.

Kwaliteit van leven

In Nederland leven meer dan 800.000 mensen in armoede. Vaak gaat dit hand in hand met eenzaamheid. Jij maakt beleid voor het aanpakken van armoede en eenzaamheid, twee urgente kwesties die de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden.

Samen met je naaste collega’s en collega’s van andere vakteams ontwikkel je projecten en programma’s. Je werkt intensief samen met externe partners en ziet de samenhang met andere ontwikkelingen. Vanuit de praktijk krijg je input voor beleid en vice versa.

Gelijke kansen voor iedereen

De ambitie van de gemeente Molenlanden is ‘Gelijke kansen voor iedereen’. Een samenleving, waarin alle inwoners even belangrijk zijn, iedereen meetelt en iedereen deel neemt naar eigen kunnen: een inclusieve samenleving.

We hebben een inclusieagenda gemaakt met doelen en acties. Bewustwording is het centrale thema en de basisvoorwaarde voor de doorontwikkeling. Jij verbindt interne en externe partijen, jaagt aan en zorgt dat er intensief wordt samengewerkt aan inclusie.

Alle collega’s kunnen deel uitmaken van het gemeentelijk/regionaal crisisteam. 

 

Dit ben jij

Je hebt een Hbo werk- en denkniveau en ervaring met het Sociaal Domein. Bij voorkeur heb je ook kennis van en ervaring met de genoemde aandachtsgebieden.

Als verbindende netwerker werk je met plezier samen. Je weet mensen enthousiast te maken en de vaart erin te houden. Je aanpak is doel- en resultaatgericht, maar niet dwingend.  

Je benadert je werk met een positief-kritische blik. Niet alleen voor je eigen taken, maar ook voor de algehele prestaties van het team en de organisatie.

Je ziet samenhang in ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. En je combineert het werken vanuit beleidsmatige doelen met praktisch handelen. Snel kunnen schakelen, oplossingen vinden, organiseren en verantwoordelijkheid nemen. Daar ben je goed in en dat doe je graag. Verder ben je sensitief  voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Je vakteam

Wij willen dat iedereen in Molenlanden mee kan doen. Mensen moeten zich prettig en veilig voelen in hun buurt en huis. Sommige mensen hebben (tijdelijk) hulp nodig. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de samenleving. Om dit te realiseren werken we samen met (zorg)partners en netwerken in het Sociaal Domein. We sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag en de leefsituatie van de inwoner. We zijn dichtbij de mensen en richten ons op talentontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie naar vermogen. Zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering zijn thema’s van ons team.

Aanbod

Molenlanden biedt ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en voor eigen keuzes op het gebied van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.009,- (cao gemeenten schaal 10 per 2-1-23)

Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling. Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. De gemeente biedt een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO gemeenten.

Informatie & sollicitatie

We kunnen ons voorstellen dat je nog veel vragen hebt. Daarom willen je uitnodigen om meer over de baan te vertellen. We kunnen een Teams-afspraak inplannen, maar ook buiten afspreken. Laat ons weten wat je wilt. Mail, bel of app met Anouk Groenen, adviseur sociaal domein, 06 - 31 75 25 33, anouk.groenen@jouwgemeente.nl.

Voor vragen over de procedure mail je Pierre Schefferlie, pierre.schefferlie@jouwgemeente.nl .

 

Solliciteer

Download de PDF

Schrijf je in voor de job-alert